Meny

John Dale fekk under fylkesårsmøte tildelt heidersmerke

I «Vedtekter for Senterpartiets Hedersmerke» står m.a. fylgjande:

1. Senterpartiets Hedersmerke kan tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i lokal- og fylkeslag for langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet.

2. For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse.

"kva så med personen John Dale ?

Om ein prøver må det verta slik:

·       Ein stillfarande mann – det har vore sakene,- ikkje han-, som har vore viktige

·       EIN MANN MED MEININGARS MOT – MEN RETTSKAFFEN

·       SMILANDE OG ALLTID MED EIT GODT ORD – EIN LIKANDES KAR

·       RESULTATRORIENTERT - STOR ARBEIDSKAPASITET OG PRAKTISK I SINE OMBOD

·       EIN FRAMIFRÅ TALSMANN FOR DEI VERDIANE HAN TRUR PÅ.

·       HANS MANGE OMBOD FORTEL OM EIN SAMFUNNSENGASJERT MANN,- EIN MANN SOM HAR TATT ANSVAR, OG GJENNOMFØRT DEI OPPGÅVENE HAN HAR TATT PÅ SEG PÅ EIN FRAMIFRÅ MÅTE.

·       I SUM: EIN SAMFUNNSBYGGJAR AV BESTE MERKE

JOHN:

EG HAR FÅTT DEN STORE ÆRA OG GLEDA DET ER Å TILDELA DEG SENTERPARTIET SITT HEDERSMERKE. HJARTELEG TIL LUKKE - DET ER MEIR ENN FORTENT"

 Jostein Ljones