Meny
Illustrasjonsfoto, politi

Hva med politiet i Bergen?

Skiltet som møter deg når du går ut av terminalen på Flesland virker spesialdesignet for Høyres toppolitikere når de kommer hjem fra hovedstaden.

Høyre anklager ofte Senterpartiet for å sette by og bygd opp mot hverandre. Men Høyres politikk blir ikke noe bedre hvis vi sammenlikner by og by.I dagens regjering er det statsminister og justisminister fra Bergen. Høyres justispolitiske talsperson er fra Bergen. Alt burde altså ligge til rette for at politiet i Bergen endelig skulle få ny politistasjon, ta igjen noe av ulikheten når det gjelder bemanning sammenliknet med Oslo.  Men hva har Høyres toppolitikere gjort for politiet og beredskapen i Bergen?

I Oslo fikk Politidirektoratet splitter nye og flotte lokale på Majorstua i 2015 og det har blitt over 100 nye årsverk i direktoratet siden 2013. Oslo politidistrikt bygger nå ny politistasjon i Groruddalen. Politihuset i Oslo skal rehabiliteres for anslagsvis 2,5-3 milliarder. Beredskapssenteret, tre nye politibåter og nye politihelikoptre til en samlet sum på rundt 3 milliarder kroner disponeres av Oslo politidistrikt. Men et nytt politihus i Bergen har det ikke blitt de siste åtte årene. Det har heller ikke kommet noen politihelikoptre. Gladnyheten både Monica Mæland og Peter Frølich presenterte, etter snart åtte år med regjeringsmakt, var at politiet i Bergen skal få leie nye lokaler. Det var litt av en kraftsatsing.

Siden 2013 har Oslo politidistrikt hatt en økning på 420 politiårsverk, mens Vest politidistrikt kun har hatt en øking på 168 i samme tidsrom, ifølge politiet.no. Forskjellene har med andre ord bare økt – også når det gjelder politifolk mellom Bergen og Oslo under dagens regjering.

Oslo politidistrikt har nå 3602 ansatte, mens Vest politidistrikt har 1574 ansatte, ifølge Brønnøysundregistrene. Det er altså rundt dobbelt så mange ansatte i politiet i Oslo til tross for at kun er omtrent 300 000 flere innbyggere i politidistriktet. Vest politidistrikt har i tillegg ansvar for et gigantisk areal sammenliknet med Oslo. Etter at Monica Mæland tok over som justisminister har det blitt 36 flere politiårsverk i Vest politidistrikt, mens det har blitt 83 flere i Oslo i perioden januar 2020-april 2021 ifølge politiet.no.

Det er litt merkelig at Bergen har både statsminister, justisminister og justispolitisk talsperson i Høyre, mens så å si alt av investeringer enten det gjelder beredskapssenter, politihus, politihelikoptre, politifolk og politibåter har de gjort på Østlandet. Kanskje glemmer de hvor de er fra idet flyet letter fra Flesland. Kanskje trenger de nå hvile fra regjeringskontorene slik at de kan ta turen til for eksempel Fyllingsdalen, Fana og Åsane for å høre hvordan bemanningsutviklingen har vært for politiet i bydelene i Bergen?

Senterpartiet vil ha politi nær folk i hele Norge. Dette gjelder selvsagt også i Bergen og Hordaland. Når politistasjonssjef Morten Ørn, leder av Politiets Fellesforbund i Vest Ørjan Hjortland og forsker Helge Renå ved Universitetet i Bergen alle peker på åpenbare svakheter både når det gjelder politiets beredskap, forebygging, tilstedeværelse og relasjonsbygging med folk må vi ha politikere som lytter fremfor å ignorere dem. Senterpartiet lytter og vil styrke både de gjenværende politistasjonene og lensmannskontorene. Vi vil opprette politistasjoner og politiposter i samarbeid med kommunene, tillitsvalgte og lokalt politi.

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant, Senterpartiet

1.kandidat stortingsvalget.