Meny

Flertall for innendørs ishall på Slåtthaug

Otilie Brubæk Stokseth

Forslag fra Senterpartiet ble til enstemmig flertallsforslag i bystyret. 

I dagens bystyremøte, den 28.04.21, behandlet Bergen bystyre en interpellasjon fra våre representanter Anne Brit Reigstad, Olav Reikerås og Hege Solbakken.

Interpellasjonen ba byrådet om legge fram plan om fortgang i de langvarige planene om innendørs ishall på Slåtthaug. Etter et godt og tverrpolitisk samarbeid har interpellasjonen blitt til følgende forslag fra samtlige partier: 

Fellesforslag fra Sp, H, FNB, Ap, MDG, V, KrF, SV, Tor Woldseth (uavhengig), Thomas Flesland (uavhengig), Trym Helge Aafløy (uavhengig), Rolf Erik Scott (uavhengig) Per Jørgensen (uavhengig) og Turid Birgithe Sveen (uavhengig).

1. Bystyret konstaterer at ishall på Slåtthaug i Slåtthaug Arena er utfordrende å realisere innenfor denne økonomiplanperioden, og innenfor gjeldende Idrettsplan for 2017-2027, Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv by for alle.

2. Bystyret ber derfor byrådet gå i forhandlinger med Fana IL med formål om en snarlig realisering av ishall i Slåtthaug Arena som bygges av Fana IL. Bystyret forutsetter at Idrettsrådet i Bergen deltar i det videre arbeidet.

3. Bystyret vil understreke viktigheten av en bærekraftig driftsmodell for en fremtidig Slåtthaug Arena og at dette avklares tidlig.

Rødt støttet punkt 1, 2 og 3. Frp støttet punkt 2. og 3.

Les mer om saken i BT: https://www.bt.no/sport/i/M3ll2r/idrettslag-faar-bygge-ny-slaatthaug-arena-vi-har-ikke-tid-til-nok-en?fbclid=IwAR2SkdD0j6BcGJ6WTY1rrOus-4QbveSZQtS3IyomVglHgXcLK_CVXH42KAw