Meny

Gjennomslag for opprop om å legge GIEK og eksportkreditt til Vestlandet

Otilie Brubæk Stokseth

Senterpartiet fremmet et opprop i dagens bystyremøte om å be regjeringen legge GIEK og Eksportkreditt der det hører hjemme: På Vestlandet. Et enstemmig bystyre stilte seg bak oppropet.

Slik lyder forslaget til uttalelse, som ble fremmet av Hege Solbakken:

"Regjeringen skal slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt og foreslår å lokalisere den nye virksomheten i Groruddalen i Oslo.

Store deler av eksportrettet industri som bruker GIEK og Eksportkreditt er lokalisert langs kysten av Norge. Bergen bystyre vil påpeke at Bergen og Vestlandet har næringskompetansen, forsknings- og kompetansemiljøene her i tillegg til å ha virksomhetene som benytter seg av GIEK og Eksportkreditt, lokalisert her.

I Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, uttrykt vedlegg til Meld. St. 18 (2016-2017) «Berekraftige byar og sterke distrikt», trekkes det frem at det overordnede målet for planen er å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet og effektiv bruk av fellesskapets ressurser.

Lokaliseringen til Bergen/Vestlandet vil derfor kunne understøtte denne planen og sikre nærhet til de viktigste maritime kompetansemiljøene i landet. Vi har en komplett næringsklynge både innen leverandørindustri, tech, green tech, bygging, tjenesteytende næringer som finans, forsikring og andre tjenester samt en stor bredde i rederivirksomhet lokalisert i Bergensregionen. Finansmiljøene i Bergen utgjør en bred rekrutteringsbase for lokalisering i Bergensregionen.

Bystyret i Bergen oppfordrer derfor regjeringen om å legge GIEK og Eksportkreditt til Bergen/Vestlandet."

Olav Reikerås har tidligere skrevet om saken i BT:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/jBLMPz/nok-en-gang-prioriteres-oslo-fremfor-resten-av-landet?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campaign=topp&utm_medium=social+media&fbclid=IwAR3cRQyTaf7m5gcmVGHzOYDfA7hFSTMvPPNS8QHXKOKlc91PiDj12qz6-gc

Illustrasjonsfoto: Roar Christiansen / BT