Meny

Ringvei Øst må inn i NTP

Senterpartiet er uenig i at kollektivfelt skal være en forutsetning for å få Ringvei Øst inn i NTP.

Ringvei Øst MÅ inn i NTP!

Knut Arild Hareide har forsikret om at kravet om kollektivfelt er et hinder for å innlemme veien mellom Vågsbotn og Klauvaneset i NTP.

Senterpartiet er uenig i at kollektivfelt skal være en forutsetning. Dette er noe man enten tar i detaljregulering eller i skiltforskriften. Vi ser derfor liten grunn til å holde fast på kravet om kollektivfelt. Vi er derimot overbeviste om at tiden er inne for å få realisert Ringvei Øst i NTP.

Statens vegvesen har estimert at utbygging veien vil redusere tapet på drepte og hardt skadde med 1,19 personer i året. Det er bare ett, men det viktigste argumentet for hvorfor Ringvei Øst må realiseres nå.

Senterpartiet fremmet derfor, i bystyrets møte 24.03.21, følgende forslag:

«Bystyret ber Regjeringen om å innlemme ny E39 mellom Vågsbotn og Klauvaneset i NTP. Bystyret presiserer at kollektivfelt er ønskelig, men ikke et tema før veiprosjektet skal detaljreguleres.»

Dette ble støttet av Høyre, FNB og de uavhengige representantene. Det var dessverre ikke nok til å få flertall.

Vi håper likevel at flertallsforslaget er nok til å få Ringvei Øst realisert en gang for alle! 🤞🚧🏞