Meny
Foto: Senterpartiet

Senterpartiet har fått gjennomslag for større fokus på eldres ernæring

Otilie Brubæk Stokseth

Et enstemmig bystyre støtter Olav Reikerås' representantforslag om større fokus på ernæring for sykehjemsbeboere og eldre som mottar hjemmetjenester, i Bergen bystyre 24.02.21 

Noe er alvorlig galt når nesten halvparten av sykehjemsbeboere og eldre som mottar hjemmetjenester er i risiko for underernæring. Derfor ba Olav Reikerås, i et representantforslag, om en sak som beskrev «hvordan kommunens helse- og omsorgstjenester vurderer eldre brukeres ernæringsmessige risiko, samt oppfølgingstiltak.»

Byrådets svar var at kommunen fortsatt har «gode prosedyrer for å avdekke og følge opp ernæringsmessig risiko». De viser til dokumenter med skjemaer, retningslinjer og prosedyrer som etaten og tjenestene formodentlig benytter seg av.

- Det er betryggende at byrådet viser til at kommunen har gode prosedyrer, sier Reikerås.

Reikerås har tillit til etatene, og er i de fleste tilfeller motstander av detaljregulering.

- Likevel er det ikke til å komme forbi at vi fortsatt ikke vet hvorvidt prosedyrene og tiltakene faktisk virker for å forebygge underernæring. Vi forventer at fremtidige statusrapporter vil tydeliggjøre dette.

Nettopp det foreslo også Senterpartiet sammen med byrådspartiene og SV i Bergen bystyres møte 24.02.21 - og fikk fullt gjennomslag. 

 - Senterpartiet kommer til å følge saken nøye fremover. Risiko for underernæring blant sykehjemsbeboere i Bergen har vært hårreisende høy. Den må reduseres betydelig før vi kan legge problemet på hylla, sier Reikerås. 

Les hele representantforslaget her:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3677905/Svar-pa-representantforslag-fra-Olav-Reikeras-Sp-om-a-vurdere-og-folge-opp-ernaeringsmessig-risiko-hos-eldre-brukere-av-kommunens-helse-og-omsorgstjenester-