Meny
sp_valg2019_hovedutvalg1-4-0

Senterpartiet har fått gjennomslag for større fokus på eldres ernæring

Sist endret: 09 08 2021

Et enstemmig bystyre støtter Olav Reikerås' representantforslag om større fokus på ernæring for sykehjemsbeboere og eldre som mottar hjemmetjenester, i Bergen bystyre 24.02.21 

Noe er alvorlig galt når nesten halvparten av sykehjemsbeboere og eldre som mottar hjemmetjenester er i risiko for underernæring. Derfor ba Olav Reikerås, i et representantforslag, om en sak som beskrev «hvordan kommunens helse- og omsorgstjenester vurderer eldre brukeres ernæringsmessige risiko, samt oppfølgingstiltak.»

Byrådets svar var at kommunen fortsatt har «gode prosedyrer for å avdekke og følge opp ernæringsmessig risiko». De viser til dokumenter med skjemaer, retningslinjer og prosedyrer som etaten og tjenestene formodentlig benytter seg av.

- Det er betryggende at byrådet viser til at kommunen har gode prosedyrer, sier Reikerås.

Reikerås har tillit til etatene, og er i de fleste tilfeller motstander av detaljregulering.

- Likevel er det ikke til å komme forbi at vi fortsatt ikke vet hvorvidt prosedyrene og tiltakene faktisk virker for å forebygge underernæring. Vi forventer at fremtidige statusrapporter vil tydeliggjøre dette.

Nettopp det foreslo også Senterpartiet sammen med byrådspartiene og SV i Bergen bystyres møte 24.02.21 - og fikk fullt gjennomslag. 

 - Senterpartiet kommer til å følge saken nøye fremover. Risiko for underernæring blant sykehjemsbeboere i Bergen har vært hårreisende høy. Den må reduseres betydelig før vi kan legge problemet på hylla, sier Reikerås. 

Les hele representantforslaget her:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3677905/Svar-pa-representantforslag-fra-Olav-Reikeras-Sp-om-a-vurdere-og-folge-opp-ernaeringsmessig-risiko-hos-eldre-brukere-av-kommunens-helse-og-omsorgstjenester-