Meny

NOK ER NOK

SENTERPARTIET I MØRE OG ROMSDAL OPPRETTER FAGLIGPOLITISK UTVALG

Senterpartiet vil bidra til å bevare og utvikle den norske arbeidslivsmodellen, og Senterpartiet i Møre og Romsdal har derfor oppretta et eget fagligpolitisk utvalg for å arbeide med arbeidslivspolitikk. Utvalget skal fremme og utvikle Senterpartiets arbeidslivspolitikk. Vi vil gjerne samarbeide tett med arbeidslivets hovedorganisasjoner for felles politikkforståelse og løsninger.

Senterpartiet er sterkt bekymret for arbeidslivets utvikling i Norge. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, framvekst av bemanningsselskaper og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår. 

Arbeidstakere i privat sektor har hatt reallønnsnedgang i flere år. Østutvidelsen av EU og stor arbeidsinnvandring til Norge har gitt hard konkurranse og i praksis lønnsnedgang for store grupper fagarbeidere. Fremveksten av vikarbyrå, likestilt med produksjonsbedrifter fra 2012, har forsterket utviklingen. Færre og færre arbeidstakere i Norge har fast ansettelse.

Senterpartiet støtter en politikk der vi først og fremst sørger for at arbeidstakere i Norge løser oppgavene vi står ovenfor. Dette krever en annen holdning til EU og EØS, og det må være politisk vilje til å bruke reservasjonsretten og reversere de verste konsekvensene av fri bevegelse av arbeidskraft. LO’s tette bånd til AP har helt klart svekka arbeidstakernes interesser i perioden etter Østutvidelsen av EU.

Vårt krav om bosetting og arbeid i hele Norge forutsetter et arbeidsliv som fungerer slik at arbeidstakere er ivaretatt gjennom ansettelse, lov og tariffavtaler, nasjonale og lokale. Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og produktivitetsvekst. 

Senterpartiets arbeidslivspolitikk kan i grove trekk skisseres i følgende strekpunkter:

- Vår politikk bygger på nasjonal suverenitet

- Vi vil ha et sterkere lovverk mot arbeidslivskriminalitet

- Alle arbeidstakere skal ha mulighet for å være omfattet av en landsomfattende tariffavtale

- Vi støtter en sterk og partiuavhengig fagbevegelse

-Europeiske pendlere skal alltid følge norske tariffavtaler eller bedre. Lønn skal utbetales til norsk     lønnskonto, med full kontrollmulighet

-Vi oppfordrer fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner til å avvise «fritt europeisk arbeidsmarked»

-Vi krever vikarbyrådirektivet av 2012 reversert

-Vi støtter kampen til Fellesforbundet/LO for å beholde anstendig utetillegg, reise, kost og   losjibestemmelser. Alle tilreisende arbeidere skal få dekket reise, kost og losji

-Senterpartiet støtter prinsippet om at alle heltidsjobber skal gi anstendig inntekt og vi støtter   kampanjene om heltidskultur

-Vi mener det er vedtatt flere uheldige endringer i Arbeidsmiljøloven i perioden 2013-2017, og vil ha   reversert disse

- Vi støtter et norsk forvaltningsregime for elektrisitet. Kraftforedlende industri, norske virksomheter og forbrukere skal ha en lavest mulig strømpris basert på et slikt regime, og vi sier derfor nei til ACER

 

Fagligpolitisk utvalg: Bengt Eriksson, leder (Kristiansund), Rolf Arne Hamre (Molde), Jan Nilsen (Herøy), Kristin Sørheim (Tingvoll).