Meny

Møre og Romsdal Sp ønsker å opprettholde fødetilbudet i Kristiansund

Møre og Romsdal Senterparti er sterkt kritisk til beslutningen om å stenge fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus fra 8. februar og ut året. Dette bryter med stortingsvedtaket fra mai 2020, der et klart flertall med Senterpartiet i spissen påla Helse Møre og Romsdal (HMR) å opprettholde et fødetilbud i Kristiansund fram til et nytt sykehus på Hjelset står klart.

 

Regjeringen har det øverste ansvaret når HMR mindre enn ett år senere likevel velger å stenge fødeavdelingen i Kristiansund og samle fødetilbudet ved Lundavang sykehus i Molde. Vi mener regjeringen bør sørge for nok ressurser til helseforetaket til at stortingsvedtaket kan etterleves. For fødende i nordre og ytre deler av Nordmøre vil stenging av fødeavdelingen i Kristiansund bety enda mye lengre reisevei, med de følger det kan få for uønskede hendelser under fødsel.

 

Vi i Senterpartiet er opptatt av likeverdige tilbud til alle, uansett hvor man bor. Å ta vare på de mest sårbare, som i dette tilfelle er gravide kvinner, er helt essensielt for oss. Lange avstander for å nå fram til fødeavdeling er negativt for unge som ønsker å etablere seg i distriktskommunene.

 

Møre og Romsdal Senterparti mener at Helse Møre og Romsdal må jobbe hardt for å finne gode løsninger som kan sikre videre drift ved fødeavdelingen både i Molde og Kristiansund fram til et nytt sykehus på Hjelset er bygd.