Meny

DISSE 7 KANDIDATENE ANSER NOMINASJONSKOMITEEN SOM MEST AKTUELL TIL STORTINGSLISTA 2021

På bakgrunn av innkomne forslag fra lokallagene har nominasjonskomiteen intervjuet 7 personer som de anser å være de mest aktuelle listekandidatene til stortingsvalget 2021. 

Hele 37 kandidater ble foreslått til nominasjonskomiteen. Utifra disse har komiteen landet på 7 personer, basert på hvem som har blitt foreslått flest ganger samt komiteens egne tanker om kandidater. Alle 7 har gjennomgått intervju med komiteen, og det er bred enighet om at vi har mange svært dyktige kandidater i partiet. 

Det er også gledelig for Møre og Romsdal Senterparti at alle 3 toppkandidatene fra forrige stortingsvalg ønsker gjenvalg. 

Listen skal i denne omgang presenteres i uprioritert rekkefølge, og komiteen har følgende forslag til kandidater:

Per Ivar Lied, Ørsta

Jenny Klinge, Surnadal

Geir Inge Lien, Vestnes

Marit Nerås Krogsæter, Ålesund

Jan Ove Tryggestad, Stranda

Tove Henøen, Hustadvika

Erling Emil Laugsand, Averøy

 

Dette er forslagene som har kommet inn fra lokallagene i 1.høringsrunde:

NAVN KOMMUNE ANTALL STEMMER
Jenny Klinge Surnadal  17
Geir Inge Lien Vestnes 13
Marit Nerås Krogsæter Ålesund 11
Jan Ove Tryggestad Stranda 11
Per Ivar Lied Ørsta 7
Henrik Stensønes Kristiansund 7
Ingrid Waagen Tingvoll 5
Erling Emil Laugsand Averøy 4
Tove Henøen Hustadvika 4
Kristian Onsøyen Aukra 3
Kristin Sørheim Tingvoll 3
Odd Helge Gangstad Molde 3
Olav Myklebust Sande 3
Lisa Mari Breivik Anderson Ulstein 3
Ingunn Golmen Aure 2
Rebekka Riise Bjerknes Volda 2
Sondre Ormset Surnadal 1
Steinar Høgsve Kristiansund 1
Berit Frey Kristiansund 1
Alf Yttervik-Adolfsen Kristiansund 1
Arne Sandnes Fjord 1
Vebjørn Krogsæter Ålesund 1
Torill Einara Nærbøvik Aukra 1
Ingrid Nerås Krogsæter Volda 1
Frank Roy Moltu Herøy 1
Jørgen Inge Singsdal Sunndal 1
Ole Bendik Nilsen Aure 1
Svein Roksvåg Smøla 1
Tove Halse Digernes Ørsta 1
Magnhild Vik Rauma 1
Dag Aarflot Volda 1
Gunhild Farstad Bjerkeset Molde 1
Stein Asle Brubæk Gjemnes 1
Knut Sjømæling Gjemnes 1
Monika Vartdal Giske Giske 1
Lars Myklemyr Averøy 1
Margrethe Svinvik Surnadal  1

 

Forslagene fra komiteen skal nå utsendes til lokallagene, som innen 1.september skal gi tilbakemelding om fullstendig valgliste med 14 navn i prioritert rekkefølge. Innstillingen fra nominasjonskomiteen skal foreligge 1.oktober og nominasjonsmøtet gjør sitt vedtak 28.november.