Meny
Foto: Eirill DeLonge

– Glansbilder og lystløgner

Kim André Haugan Schei

På vol.no den 6. oktober kan man lese at Bård Ludvig Thorheim og Andreas Øien Johannes er bekymret for om at Sp og Ap ikke vedkjenner seg det politiske ansvaret på fylket? Jeg kan med hånda på hjertet si at ansvaret tar vi på høyeste alvor.

Politikk handler om hvordan man disponerer de økonomiske rammene, og rammen kan ikke fylkeskommunene gjøre noe med, det er regjeringen som styrer den. Dette er noe jeg antar vi alle er enige om? Ser man bort fra øremerkede midler samt prisveksten, har Nordland en realistisk nedgang i inntektene. Dette burde man kunne forvente at blårussen hadde satt seg inn i.

Det er på det rene at man har gjort feile vurderinger underveis. Dette har man i posisjonen klart og tydelig innrømt, beklaget og funnet nye løsninger på. Ta for eksempel Nord-Solvær, som er et godt eksempel på hvordan det kan løses. Man gjør en feil prioritering, beklager og finner en løsning på saken. Det samme gjelder fergeprisene. Her gjorde man en feil, og dette var noe som ga et utslag langt over hva vi kunne tenke oss. Vi tok ansvaret og beklagde situasjonen, for deretter finne en ny løsning. Når vi nå snakker om fergepriser, hvordan var det med Høyres budsjettforslag og ferge prisene? Jo, de måtte også budsjettere med økte takster for å kunne få budsjettet i balanse. De takstøkningene ligger fortsatt inne i deres forslag, det er i alle fall ikke korrigert.

Så er alltid det store spørsmålet med hva man skal prioritere foran det andre. Skal man ha det brede utdanningstilbudet som man har lagt opp til, eller skal man prioritere samferdsel foran? Skal tannlegekontorene bestå? Må skoleklasser vike for tilbudet? Dette er spørsmål som kommer når man må forholde seg til den økonomiske rammen som regjeringen har tildelt Nordland.

Så registrerer jeg i innlegget på vol.no at debattantene på ingen måte har registrert skrinleggingen av ny fløy på fylkesbygget i Bodø, hverken til Johannessen her i Nordland, eller til Thorheim i Oslo. Vi vil isteden prioritere nye skolebygg i Mosjøen og Narvik, mer asfalt på fylkesveiene, oppgradering av tunneler, vedlikeholder bruer og bygge nye der de av naturskader dessverre har falt ned.

Jeg og Nordland Senterparti inviterer gjerne Johannesen og Thorheim på en kopp kaffe, så kan vi sette oss ned, og se om det er en mulighet for at også de kan få en forståelse av hvilke utfordringer man står ovenfor i Nordland.