Meny

Akuttkirurgi - et verdivalg

Akuttkirurgi er et verdivalg

 

Akuttkirurgi på lokalsykehusene er et verdivalg og viktige verdivalg trenger politisk styring. Senterpartiet vil beholde akuttkirurgi på døgnbasis og fødetilbud på lokalsykehusene.

Senterpartiet ønsker også en mulighet for å satse på generell kirurgi i nytt utdanningsløp. Om generell kirurgi forsvinner fra spesialisering innen kirurgi, slik som Helsedirektoratet foreslår, kan ikke akuttkirurgi beholdes på framtidas lokalsykehus. Det vil føre til enda større sentralisering av sykehus.

Senterpartiet vil sette trygghet, liv og helse først. I hele landet. Liv og helse kan ikke håndteres etter samme prinsipper som produksjon av spiker. Vi trenger mer folkevalgt styring av sykehusene fordi dagens helseforetak drives etter markedsorienterte prinsipper. Kravet til (bedrifts)økonomisk effektivitet og kutt i kostnader presser helseforetak til å legge ned akuttfunksjoner og fødetilbud ved lokale sykehus, også der avstandene er store.

Helseminister Bent Høie og regjeringa, bør være enig med Senterpartiet, og slå fast at flere sykehus skal få beholde akuttkirurgien. Både små og store sykehus kan berge liv, og utfylle hverandre i et godt samspill også i framtida.

Nordland Senterparti
Siv Mossleth, gruppeleder og 2. kandidat