Meny
Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Anne Wolds tragiske død har løftet et nasjonalt problem

Senterpartiet har tok saken til Stortinget allerede i juni, fordi vi vil unngå tragediene. 

En del mennesker er hardt rammet av dårlig psykisk helse. Mange av de med store psykiske lidelser klarer ikke å ta imot tjenestetilbud eller behandling som blir tilbudt. Senterpartiet vil ha en kraftfull styrking av innsatsen overfor disse personene. Vi må unngå at mennesker i framtiden kommer i samme situasjon som Anne Vold i Brønnøysund. 

12. juni i år fremmet Senterpartiet et forslag i Stortinget for å røske opp i behandlingen av mennesker som er hardt rammet av psykiske lidelser, og som blir sviktet av hjelpeapparatet. Dette forslaget ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. 

Senterpartiet fremmet forslaget før Anne Wolds tragiske historie eksploderte i media. Men Annes historie viser hvor viktig det er å unngå at mennesker med alvorlige lidelser ramler mellom alle stoler.  Målet med forslaget vårt er å unngå at ingen offentlige etater tar det overordna ansvaret for mennesker i en svært sårbar situasjon. Dette handler om mennesker som har stor risiko for å dø tidlig. 

Et fragmentert hjelpeapparat gjør at ingen har overblikk og ingen tar et tydelig ansvar. Taushetsplikt og personvern hindrer tilsynelatende kommunikasjonen mellom offentlige etater. Senterpartiet mener det må avklares oppgaver og ansvarsfordeling mellom helseforetak, kommunehelsetjenesten, og andre kommunale etater for mennesker med alvorlige rus og/eller psykiske lidelser. 

Senterpartiet ønsker også en kartlegging av kva slags boliger kommunene tilbyr menneske med alvorlige rus- og/eller psykiske lidinger, og hvilke hjelpetjenester som gis i boligene. Målet er å fremme forslag om gode modeller for boligtilbud for denne gruppa.

Hele forslaget kan du lese her