Meny
120970614_774266473144567_3316522705603685113_n

Åtte år med et stadig mer sentralisert politi i Nordland

Siv Mossleth, Stortingsrepresentant for SP, Nordland og Førstekandidat Stortingsvalgslista, Willfred Nordlund, Stortingsrepresentant for SP, Nordland og andrekandidat Stortingsvalgslista, Trine Fagervik,  Fylkesleder Nordland Senterparti og tredjekandidat Stortingsvalgslista.

Nylig kom statistikk fra Brønnøysundregistrene som viser hvor de politiansatte har sitt arbeidssted. Tallenes tale er klar: I Nordland hadde 16 av 27 politistasjoner- og lensmannskontor samme antall eller færre ansatte i 2020 enn da «nærpolitireformen» ble innført. Når vi i tillegg vet at 10 lensmannskontor ble lagt ned på grunn av en reform vedtatt av regjeringspartiene, Ap og Frp ser vi en enorm sentralisering internt i Nordland politidistrikt de siste årene.

Politiets fellesforbund i Nordland svarte følgende på spørsmålet om politiet har kommet tettere på innbyggerne etter reformen: «Nei. Det er flere tjenestesteder det kun er ansatt en person for å kunne ha lensmannskontoret på organisasjonskartet. I realiteten jobber disse vel så mye i de større tjenesteenhetene for å få turnusen til å gå rundt. Vi opplever til stadighet å få meldinger om oppdrag som er 10 mil fra nærmeste patrulje. Oppfølging av politikontaktene har vært til dels fraværende».

Selvfølgelig er det også steder i Nordland hvor det er blitt flere folk og går bedre nå enn tidligere. Politiansatte- og ledere gjør en svært god og viktig jobb i vårt fylke uansett hvor de jobber. Nordlands politimester Tone Vangen ble nylig politiets beredskapsdirektør og kompetansemiljøet knyttet til beredskap i Bodø er landets beste. Spørsmålet er bare om det er verdt å ofre lokalt tilstedeværende politi i 26 kommuner i Nordland for å bedre bemanningen på 9 steder. Det er fint at det har blitt flere politiansatte i de største byene, men det er ikke tvil om at det går ut over både beredskap, lokalkunnskap, tilstedeværelse og forebygging i mindre byer og tettsteder.

Sandnessjøen, Evenes, Grane og Hattfjelldal, Herøy og Dønna, Lurøy og Træna, Mosjøen, Svolvær, Tysfjord, Vega, Værøy og Øksnes har, ifølge Brønnøysundregistrene, hatt en nedgang i antall ansatte på til sammen 58 fra 2016-2020. Når vi i tillegg vet at det forsvant 37 ansatte fra Hadsel, Bø, Lødingen, Ballangen, Saltdal og Beiarn, Steigen, Gildeskål, Rødøy, Hemnes og Sømna da disse lensmannskontorene ble lagt ned på grunn av nærpolitireformen, ser vi effekten av tidenes sentralisering av norsk politi. Regjeringa mente man måtte legge ned alle disse lensmannskontorene for å få mer politi ut på patrulje. Har det skjedd? Nei. Ifølge politiets egen kapasitetsundersøkelse som ble offentliggjort i februar ble det 2 – to – ekstra årsverk på patrulje fra 2015-2019 i hele landet.

Leder av Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad fra Lødingen, vet godt hva dette fører til. Han uttalte i høst at: «Lovnaden man ga befolkningen er ikke overholdt. Vi i Politiets Fellesforbund har derfor sagt at befolkningen rett og slett er holdt for narr».

Vi i Senterpartiet mener at satsinga i politiet må komme hele Nordland til gode. Det er merkelig at politiet aldri har vært fjernere, mer sentralisert og mindre tilgjengelig for folk i hele Nordland enn nå. Dette til tross for at regjeringa stadig skryter av alle milliardene de bruker på politiet. Men det betyr faktisk noe hvordan pengene brukes: Sentralt politibyråkrati har eksplodert. Politidirektoratet, Politiets IKT-tjeneste og Politiets fellestjenester har vokst med 725 årsverk under denne regjeringa. Det er en økning på over 140 prosent! Politidistriktenes bemanning har på den annen side økt med 19,5 prosent. Politietaten har også brukt over 6 milliarder kroner på konsulenter og kjøp av tjenester under denne regjeringa.

Senterpartiet mener denne utviklingen går i helt feil retning. Vi vil derfor kutte kraftig i konsulentbruk, legge ned Politidirektoratet, overføre ansvar og oppgaver til departementet og politimestrene. De gjenværende politistasjonene og lensmannskontorene må oppbemannes og fylles med reelt innhold. I tillegg vil vi invitere kommunene og lokalt politi til å se hvor det behøves nye politistasjoner for å tette hullene som har oppstått under denne regjeringa. Det er på høy tid at vi får et lokalt tilstedeværende politi som er integrert del av lokalsamfunn i hele Nordland. Det handler om trygghet, beredskap, lokalkunnskap, tilstedeværelse og ikke minst forebygging.