Meny

Derfor skal du stemme Senterpartiet

Valg 2017.
 

Når Senterpartiet sier at vi vil ta hele landet i bruk så betyr det, blant annet:

-        Vi skal sørge for et forbedret båt- og fergetilbud til folk langs kysten vår.

-        Vi skal bygge ut og vedlikeholde også fylkesveiveiene i Nordland.

-        Vi skal satse tungt på små og mellomstore bedrifter. Senterpartiet skal gjøre det enklere å starte og drive sin egen bedrift.

-        Vi skal sikre hele landets befolkning tilgang til raskt bredbånd og innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging.

-        Vi skal innføre en tilskuddsordning for utbygging av mobilnettet der markedet ikke stiller opp.

-        Vi skal stoppe utviklingen som går på å samle fiskekvotene på færre og færre hender.

-        Vi skal endre ordningen med kjøp og salg av fiskekvoter, uten at de som i dag har kjøpt fiskekvoter skal lide økonomiske tap. Ungdommen skal slippe lettere til som fiskere.

-        Vi skal ikke strukturere sjarkflåten under 11 meter.

-        Vi skal sørge for at det fortsatt skal være mulig å drive små og mellomstore gårdsbruk, med en akseptabel økonomi for bonden, i hele landet.

-        Vi skal utnytte de fortrinn vi har langs kysten og støtter en positiv utvikling og vekst i oppdrettsnæringen.

-        Vi skal derimot ikke bruke opp den ikkefornybare ressursen, oljen, men sørge for at havområdet utenfor Lofoten/Vesterålen og Senja blir forbeholdt fiskeriene.

 

Når Senterpartiet bruker slagordet «- nær folk», så betyr det, blant annet:

-        Vi skal ikke flytte folket, men beholde tjenestene der folket bor!

-        Vi skal gi kommunene mulighet for å gi et likeverdig tilbud innen barnehage, skole og eldreomsorg i hele landet ved å styrke kommuneøkonomien.

-        Vi skal få slutt på nedlegging av akuttilbud og fødeplasser ved lokalsykehus.

-        Vi skal styrke ambulansetjenesten som er veldig manges «akuttsykehus».

-        Vi skal styrke jordmortilbudet og følgetjenesten for gravide.

-        Vi skal få slutt på politikken som fjerner politi og lensmenn, der folk bor.

-        Vi skal beholde NAV-kontorene rundt om.

-        Vi skal flytte statlig arbeidsplasser ut fra Oslo-gryta og også legge disse til distriktskommuner.

-        Vi skal ikke la det norske forsvaret trekke seg ut av Nord-Norge!

-        Vi skal beholde basen på Andøya.

-        Vi skal verne om lokaldemokratiet! Folk skal ha kjennskap og nærhet til de som tar avgjørelser over viktige ting i livene deres.

-        Vi skal ikke styrke lokaldemokratiet etter «Sanner-metoden», ved å fjerne et stort antall lokalpolitikere og gjøre avstanden til de som bestemmer større.

-        All sammenslåing av kommuner skal være frivillig!

 

Asle Schrøder, SP-ordfører i Steigen kommune