Meny
Fly-Flyplass-Sandane-mai-2018_42579152041_o

Dobbeltspill og mismatch i det blå laget?

Av Siv Mossleth, stortingsrepresentant

Består Høyre av to lag som spiller mot hverandre på samme banehalvdel? Jeg spør fordi de lokale stortingsrepresentantene fra Høyre i Nordland er opptatte med å forsvare alt Høyreregjeringa gjør, samtidig som de prøver å hindre at Høyreregjeringens politikk vinner fram. For å forklare hva som skjer, skal jeg gi noen eksempler fra det spillet de driver med. 

Et regjeringsutnevnt utvalg, Quale-utvalget, foreslår å legge ned deler av kortbanenettet som er spesielt viktig i Nordland. Konkurransekraften skulle økes, det var bestillinga fra regjeringa. Når dette kommer fram, rykker Høyres stortingsrepresentanter i Nordland ut mot det regjeringsutnevnte utvalget og sier at ingen flyplasser skal legges ned her. Senterpartiet er tydelige på at kortbanenettet er nødvendig, så det er fint at Høyres representanter støtter oss i det. Men hvorfor bestiller deres egen regjering nok en utredning hvor anbefalingen er sentralisering? Hadde det ikke vært klokere å inkludere en bestilling på hvordan vi kan styrke flytilbudet for folk, også i distriktene?

Samtidig som Høyres representanter fra Nordland vil legge regjeringens Quale-forslag ned i en skuff, er det H/FrP-regjeringa som har innført flypassasjeravgifta og økt momsen på flybillettene. Det øker ikke konkurransekrafta. Dette har derimot slått spesielt ugunstig ut for kortbanenettet og innenlandsflyene. Under den rødgrønne regjeringa var momsen 8 prosent på flybillettene. Men H/FrP-regjeringa har nedfelt i plattformen at momssatsene skal samordnes. Momsen på dyre flybilletter på kortbanenettet har alt økt fra 8 til 12 prosent under H/FrP-regjeringa. 

Et utvalg (ledet av Hammer Madsen), nedsatt av Finansdepartementet under avgiftsdronninga Jensens ledelse, ga det bestillingsrådet at momsen på billettene må opp til 23 eller 25 prosent. Høyres stortingsrepresentant Finstad rykket da ivrig ut i Nordlandsmedia og prøvde å avkrefte at momsen skal øke, selv om Høyres representanter har stemt for den økninga som allerede har skjedd og selv om de ivrig forsvarer regjeringsplattformen som inkluderer en samordning av momsen. Det er Senterpartiet som har stemt mot momsøkningene i Stortinget, ikke Høyre og FrP. 

Koronasituasjonen førte til en midlertidig lavere momssats på 6 prosent for å motvirke krisen. Det er bra, og nylig gikk stortingsrepresentant Ebbesen (H) ut i media og sa: «Næringslivet trenger ikke økte skatter nå.» Men nå dobles momsen for både flybilletter, reiseliv og kultur allerede fra 1. november 2020. Senterpartiet mener den lave koronamomsen på 6 prosent må beholdes ut hele 2021. Senterpartiet vil heller ikke gjeninnføre flypassasjeravgifta fra 1. november. Hverken folk eller næringsliv er kommet til det som statsråd Nybø nå kaller «den nye normalen».  

Høyreregjeringa jobber stadig mot flere mål som vil sentralisere landet vårt. Det er ikke bra for et distriktsfylke som Nordland, og det skjønner nok Høyres nordlandspolitikere. Derfor ser det ut til at de sliter hardt ute på banen. De spiller både med og mot sine egne i omgang etter omgang. Men jeg har enda ikke hørt at de har beklaget at spillet på Høyres halvdel har ført til en stor omfordeling fra nord til sentrale strøk. 

Vi trenger mer distriktspolitikk i dette landet, særlig i Nordland hvor det nå blir færre folk. Mer distriktspolitikk er ikke nødhjelp, men en investering i økt verdiskaping. Mer distriktspolitikk gir vekst i hele landet! 

Et regjeringsskifte vil gjøre hverdagen lettere, også for representanter for regjeringspartiene og dens støttespillere i nord. Kanskje alle nordlendinger, også Høyre og FrPs toppolitikere, burde stemme på Senterpartiet ved neste valg? Senterpartiet er et samlet lag som sloss mot sentraliseringa!