Meny

En Bauta i Nordlands-politikken er gått bort.

 

GUNNAR HOLAND TIL MINNE

 

Det var med vemod og sorg vi mottok budskapet om at Gunnar Holand var død.

En venn og samarbeidspartner gjennom mange år er gått ut av tiden.

Gunnar var en raus og samfunnsinteressert person helt til det siste. Han var spesielt opptatt av heimkommunen, Sømna.

Gjennom om lag 15 år var han ordfører i bygda. Og det vervet skjøttet han godt. Gunnar hadde tillit langt ut over eget parti og egen kommune.

Først på 1980 – tallet var han medlem av fylkestinget og den gangen fylkesskolestyret.

Gunnar var i to perioder vararepresentant til Stortinget, der han møtte flere ganger.

Gunnar hadde mange interesser. Sømna som landbrukskommune preget også han, både det faglige i næringa og rekrutteringa var viktig.

Senterpartiets sentralstyre tildelte for et par år siden Gunnar Holand partiets hedersmerke. Om Gunnar må det være på sin plass å bruke betegnelsen samfunnsbygger.

Vi er mange som deler sorgen og savnet av en hedersmann og kamerat.

Våre tanker går spesielt til Randi og familien for øvrig.

I dyp takknemlighet lyser vi fred over Gunnars minne.

 

 

 

Edmund Dahle, tidligere ordfører i Sømna

Margith E Moen, nestleder i Nordland Senterparti.

Janne Sjelmo Nordås, Stortingsrepresentant

Jon Tørset, tidligere fylkesordfører i Nordland.