Meny
Foto: Thor Wiggo Skille/NFK

En søknad om å få tre ut av regjeringskontorene

Kim André Haugan Schei

Det er tydelig at posisjonen i Nordland har gjort gode og riktige vurderinger når man ser regjeringens budsjettforslag. Det nedtrekket man har budsjettert med på fylket er helt i tråd med de negative tallene fra regjeringen. Pengesekken er strammet ytterligere og «gladsakene» er ikke mye å rope hurra for. Pengene til E6 Helgeland sør er penger som tidligere er blitt tildelt prosjektet. Men denne veien blir fortsatt ikke fullført. Videre får ikke fylkene noen ytterligere midler til veivedlikehold. Hadde regjeringspartiene stemt for Senterpartiets gjentatte forslag i Stortinget, ville ikke dette vært et tema i det hele og det store.

Statsministeren har så mange ganger sagt i denne perioden, og forrige periode det er de små og mellomstore bedriftene samt den nordlige delen av landet som skulle være regjeringens satsningsområde. Så langt ser det ikke ut til at statsministeren holder sine egne ord. Denne satsningen ser vi fremdeles ikke noe til her oppe…

Det blir stadig mer lønnsomt å være rik i Norge, og forskjellene vokser. Norge er langt på vei til å bli det nye skatteparadiset. For meg er regjeringens budsjettforslag en søknad om å få tre ut av regjeringskontorene.

Det bevilges mer penger til brebånd i arktiske strøk enn hva innbyggerne på fastlandet i Norge får. Teknologisk settes vi tilbake i tid under dagens regjering.

Regjeringen foreslår 100 mill. kr til tilskuddsordningen til fylkesveger, som er viktige for næringstransporten, i neste års budsjett. Dette er for lite. Det er et anslått etterslep på opp mot 80 mrd. kroner på fylkesvegnettet. Og bare i Nordland er etterslepet i overkant av 9mrd. kroner! Det trengs en statlig opptrappingsplan for fylkesvegnettet for å ta igjen etterslepet. Man finner heller ikke en krone til Ofotbanen som er et viktig bindeledd fra Nordland og verden ellers.

Regjeringen ønsker å øke bevilgningen til fiskerikontroll med 42 millioner kroner, dette er i seg selv veldig positivt. Men når man går dypere inn i matrisen blir man på nytt skuffet. Dette ønsker regjeringen at fiskerne selv skal finansiere i form av en ny avgift for fiskerne. 

Konklusjonen rundt forslaget til statsbudsjett som nå ligger på bordet er at dessverre er det ingen satsning på små og mellomstore bedrifter, ei heller en satsning på Nord-Norge. Dagens regjering er en mindretallsregjering, så håpet for oss i nord er enda ikke helt ute. 

Vi må ha en styrkning av kommuner, fylker og næringene må sikres en lysere fremtid. Og vi må ha et statsbudsjett nær folk!