Meny

EØS-debatt avlyst

Beklagelig at Europa-bevegelsen i Nordland avlyste dagens paneldebatt i Bodø om EØS-avtalen. EU/EØS-ministeren Frank Bakke-Jensen (H) skulle innlede.

Kanskje ønsker EU-tilhengerne likevel ikke fokus på alternativer til husmannskontrakten EØS, spør Senterpartiets stortingskandidat Siv Mossleth.

Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser. EØS-avtalen fratar Norge handlingsfrihet og folkestyret svekkes. 

Vi mener at norske lover om arbeidslivet skal gjelde, framfor EU-retten. Uten EØS kan vi fortsatt ha arbeidsinnvandring, men med større nasjonal kontroll.
 

Arbeidsinnvandringen fra EØS-området har tilført nødvendig arbeidskraft til Norge. Likevel finnes det utfordringer til høy arbeidsinnvandring, som lavere lønnsvekst og status innenfor tradisjonelle håndverkeryrker. Ordnede forhold og trepartssamarbeidet i arbeidslivet er viktig for små forskjeller mellom folk. 

Senterpartiet vet at talspersoner for sjømatnæringa er skeptiske til å se på EØS-avtalen. Men det er i EU sin interesse å handle med Norge. Vi er et land med stor kjøpekraft, og EU sin eksport til Norge er stor. Dessuten har EU behov for norsk fisk. EU importerer 60% av sjømaten sin. Og norsk sjømat er av beste kvalitet. Vi har gunstige havstrømmer, kjølig temperatur og en dominerende stilling i markedet. Norsk sjømat kan takle oppløsing av EØS-avtalen. Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Det er faktisk land utenfor EU og EØS som har hatt aller størst vekst i eksporten til EU de siste 20 årene.

 

Med vennlig hilsen

Siv Mossleth

Stortingskandidat
Gruppeleder Sp