Meny

Et lokalt og synlig politi er avgjørende for tryggheten i hverdagen

Will

Høyres Bård Ludvig Torheim og Mariann Dobak Kvensjø er ute med et merkelig forsøk på angrep på Senterpartiets ønske om et bedre politi hvor de sauser sammen alt fra u-båtbaser til lensmannskontor. Dem om det.

La oss for ordens skyld holde oss til politiet siden det var det Høyres kandidater skrev mest om. Målet om 2 politifolk per 1000 innbygger ble satt under den rødgrønne regjeringen hvor Sp deltok tilbake i 2008. For å få til den økningen måtte vi utdanne flere politifolk, derfor økte den rødgrønne regjeringen opptaket på Politihøgskolen til 720 studenter. Nå har Høyre redusert opptaket til 400 – det laveste på 15 år.

Så er det alltid lurt å lese litt nøye. Flertallet av landets politidistrikt har ikke 2 politifolk per 1000 innbygger – til tross for at det hevdes. Sp mener at dette må være et mål i hvert politidistrikt som en grunnplanke. I noen distrikt må det også være flere både på grunn av kriminalitetsbildet, som Oslo, eller på grunn av geografi og avstand, som Nordland eller Finnmark for den del.

Sp har vært motstander av nærpolitireformen siden den ble innført. Det er fordi man ikke oppnår et synlig, tilgjengelig og tilstedeværende politi av å legge ned 126 lensmannskontor og politistasjoner over hele landet. Som jo var målet til regjeringen. Evalueringen som kom i mai 2021 gir oss rett. Målet er ikke nådd. Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad sa på Lokalsamfunnskonferansen i januar at folk er holdt for narr.

Hvis Høyre er interessert i å vite hva Sp mener må de lese vårt partiprogram. Der står det at vi vil styrke bemanningen ved eksisterende politistasjoner og lensmannskontor. Dessverre har halvparten av de tjenestestedene som overlevde nærpolitireformen mista ansatte de siste årene.

Vi vil opprette tjenesteder gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022 og skal i løpet av en fireårsperiode etablere et antall nye tjenesteenheter etter dialog mellom politimester og kommunene.

I vårt alternative budsjett for 2021 satt vi av 30 mill. kroner til husleie for nye tjenestesteder. For ordens skyld kan vi nevne at de 66 lensmannskontorene som ble lagt ned i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Trøndelag og Troms kostet til sammen rundt 11 mill. kroner i leie i 2016. Å vise til noen påståtte planarbeidskostnader Høyre mener må finnes blir for søkt. Til sammenlikning betalte Politidirektoratet 70 millioner i leie for sine lokaler på Majorstua i Oslo i 2019.

Det er i dag 25 politistasjoner og lensmannskontor i Nordland. Under halvparten av dem har nok bemanning til en døgnbemannet patrulje. 17 av dem har samme antall – eller færre ansatte enn før nærpolitireformen, ifølge Brønnøysundregistrene.

Senterpartiet mener at det er viktig med et lokalt forankret politi som kjenner innbyggerne, geografien og bedrifter i sitt nærområde. Vi ønsker et politi synlig og tilgjengelig politi som kan forebygge og være til stede også når det ikke har skjedd noe alvorlig. En rekke av de oppgavene som er sentralisert til de store byene kan fint løses fra et lensmannskontor eller tjenestested utenfor en by.

Senterpartiet har lenge hatt som mål å bedre beredskapen og tryggheten – i hele Nordland. Det er fint at representanten fra Høyre liker intensjonen, men regjeringen de ønsker har ikke levert.