Meny

Et valg for norske verdier

Et valg for norske verdier.

Senterpartiet og flere andre parti arbeider nå for at vi skal ha ny regjering etter valget.

Senterpartiet er imot privatisering av offentlige tjenester.

Vi ønsker alle et anstendig norsk arbeidsliv. Vi erfarer at den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, oppblomstring av bemanningsselskaper og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS, har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår. Faste stillinger erstattes med midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere bransjer. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og produktivitetsvekst.

 

Norun Arnes, leder Sømna Senterparti

Kari Anne B. Andreassen, Vevelstad Senterparti

Eilif Trælnes, Brønnøy Senterparti

Helene Skjelbred, Vega Senterparti

Dag Christer Brønmo, Bindal Senterparti

Margith Moen, regionleder SP