Meny

Fisken tilhører folket

Fisken tilhører folket

Regjeringas nedsatte Eidesen-utvalg vil gi evigvarende kvoter til få aktører. Det synes som det skal være struktureringer for struktureringens skyld. Stor må bli større, og når kvoten er blitt større skal den bli enda større, gjerne internasjonal.

Senterpartiet mener dette er feil utvikling. Derfor vil partiet heller lage et system med «hjemfall» av fiskerettighetene slik at ikke i neste generasjon sitter med noen få kvotebaroner som har full kontroll på den fisken som tilhører folket.

Senterpartiet vil finne leia bort fra kjøp og salg av kvoter. Vi vil gi neste generasjon mulighet til å komme inn i fiskeriene. Samtidig skal fiskere som har kjøpt kvoter komme greit ut av det økonomisk. Vi vil lager et system hvor fisken faktisk «tilhører folket», sier stortingskandidat Siv Mossleth (Sp).

Janne Sjelmo Nordås (Sp) har vært med på å fremme følgende grunnlovsforslag som slår fast ta de marine ressurser tilhører det norske folk i fellesskap: Ingen private kan eie eller selge høstingsretten. Ingen kan fratas høstingsretten for alltid. Og Senterpartiets vil nå finne ut hvordan dette best kan gjøres. 

Store kvoter, spesielt på torsk, har ført til at bankene har «kastet» penger etter driftige kystflåteredere. Kvotesalget har skutt fart og prisene har økt. Dette hever terskelen for å komme inn i fisket. Ungdommer MÅ ha en rik pappa eller onkel som pøser inn millioner for å ha en sjanse til å delta. Det er ikke nok å sette hele familien, inkl svigermor i pant, sier Kurt Jenssen (Sp). Jenssen er fylkestingsrepresentant og varaordfører i Hadsel.