Meny

Forgyller dagens politikk ved å sverte Senterpartiet

Forsøker å forgylle regjeringas politikk ved å sverte Senterpartiet

Etter flere målinger som viser at mange støtter Senterpartiet i nord, kan Jonny Finstad (H) sin panikk forstås. Forsøket på å få regjeringas politikk til å skinne under sommersola, er likevel ikke vakkert.

LeserbrevRegjeringa sier at den vil reformere. Men det regjeringa gjør er å formere byråkratiet og svekke lokaldemokratiet. Regjeringa drar oss, gjerne med tvang, tilbake til embetsmannsvelde som ble historie da formannskapslovene og det lokale selvstyret ble vedtatt i 1837. Senterpartiet kjemper for lokaldemokratiet og folkestyret. Derfor vil vi reversere tvangsbruk ved sammenslåing av regioner og kommuner. Regjeringa vil tvinge sammen Troms og Finnmark. Men likevel opprettholde to fylkesmannsembeter. Det viser tydelig at det er folkets stemme som skal svekkes.

Folket i nord opplever ikke at hverdagen blir enklere når tjenester sentraliseres. Flere timers reise for å få nytt pass er kanskje enkelt for den som skal skrive ut passet, men ikke for den som må bruke en dag på tjenesten. Det koster i reisetid og i tapt arbeidstid. Stor vekst i politidirektoratet i Oslo gir ikke mer politi ute blant folket i nord. Og regjeringas langtidsplan for forsvaret med nedlegging av Andøya flystasjon er ikke gunstig for landet.

Sykehusene er viktige for folks trygghet. H, FrP og V har nylig stemt ned at akuttkirurgi skal være en del av framtidas spesialistutdanning. Norske kirurgene er helt på linje med Senterpartiet i denne saken. Generell akuttkirurgi må være en utdanning. Beredskapen vil ellers bli borte ved mellomstore og små sykehus. Det vil si at regjeringa i det stille sentraliserer sykehusene. Den satser sammen med V på en utdanning som gjør det umulig å opprettholde akuttberedskap i Lofoten, i Vesterålen og på Helgeland.

Senterpartiet er for folkestyre. Derfor er vi, som flertallet i nord, mot EU. Og vi vet at det finnes alternativer til EØS-avtalen. Senterpartiet vil sette det norske lovverket først, og ta vare på norske tariffavtaler. Trepartssamarbeidet er viktig for å bevare velferdsstaten for framtida. Det haster med en økt innsats for et anstendig arbeidsliv i Norge. Vi trenger endringer i arbeidsmiljøloven, slik at kontrakter med «fast lønn uten lønn mellom oppdraga» blir ulovlig.

Den skinnende seieren for de aller rikeste i landet, Høyres fremste særinteressegruppe, løfter Finstad ikke fram. Norges aller rikeste har fått 160 ganger så stor skattelette som de andre 94 prosentene av oss. Senterpartiet ønsker små forskjeller i Norge. Rettferdig fordeling er viktig for tillit mellom folk og et levende folkestyre. Store forskjeller mellom folk gir avmakt og "utenforskap". Det kan være fornuftig å gi noen grupper skattelettelser. Men da må det være for å utjevne forskjeller mellom folk, ikke for å øke dem.

Senterpartiet er sentralt når Norge står ved viktige veiskiller. I 1935 var det partiets kriseforlik med Arbeiderpartiet som la grunnlaget for velferdsstaten. Borten-regjeringa innførte folketrygden, offentlighetsloven og pressestøtten. I 1972 og 1994 var Senterpartiet viktig i kampen mot EU. Nå står vi ved et veiskille igjen. Du har nå en historisk sjanse til å være en del av motmakta til den store sentraliseringa. Uansett hva du stemmer ved kommunevalgene - stem Senterpartiet ved årets stortingsvalg!

Nordland Senterparti