Meny

Forsvaret må styrkes

trygve-slagsvold-vedum_29775463266_o.jpg

Senterpartiet kjemper for å styrke Forsvaret, og stadig flere støtter oss i dette. Vi er blant annet sterkt i mot å redusere Heimevernet med 7000 soldater, legge ned Sjøheimevernet, avvikle Andøya flystasjon og ta fra Hæren dens helikoptre, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- av Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.  

Sverre Strandhagen viser i DN 17. august til at Senterpartiet har sterk støtte i befolkningen for vår forsvarspolitikk. Senterpartiet kjemper for å styrke Forsvaret, og stadig flere støtter oss i dette. Vi er blant annet sterkt i mot å redusere Heimevernet med 7000 soldater, legge ned Sjøheimevernet, avvikle Andøya flystasjon og ta fra Hæren dens helikoptre.

For at våpengrenene skal fungere best mulig sammen, må man ha en plan som ser investeringene i de ulike våpengrenene i sammenheng. Det er svært uheldig at regjeringen har fått vedtatt en halvferdig langtidsplan som hverken inneholder investeringer i Hæren eller Heimevernet.

Sjef for Hæren, Odin Johannessen, konkluderte med følgende i DN 28. juni: «Dersom de økonomiske rammene for utviklingen av landmakten blir stående, fører de til en de facto nedprioritering av Hæren og Heimevernet, og en dreining bort fra et balansert forsvar». Konklusjonen til Johannessen, er at nedprioriteringen av landmakten gjør oss sårbare: «Selv om vi skulle få alt som planlegges de neste 20 årene, vil fortsatt den norske hæren være for liten til oppdragene den er satt til å løse, og vi blir mer avhengige av alliert støtte.»

Riksrevisjonen avdekket i år at Politiet og Forsvaret er ikke i stand til – hverken sammen eller hver for seg – å sørge for god nok sikring av bygg og andre objekter i en trusselsituasjon. Sjef i Heimevernet, Tor Rune Raabye, gjorde det i Stortinget klart at HV i dag ikke har ressursene de trenger. I DN 12. juli konkluderer Raabye med at reduksjonene i Hæren og Heimevernet har gått for langt. 

Senterpartiet vil styrke Hæren ved å finansiere alle nødvendige kapasiteter i Hæren. Samtidig vil vi øke antallet soldater i Heimevernet til 50 000, samt oppgradere både våpen og øvrig materiell. Under behandlingen av langtidsplanen var Senterpartiet det eneste partiet som holdt fast på NATOs 2 %-mål. Med økte bevilgninger til Forsvaret styrker vi alle våpengrenene.

I langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet et sted, for så å bygge opp tilsvarende et annet sted, uten at dette gir økning i kampkraft. Både nedleggelsen av Andøya flystasjon og hovedbasen for helikopter på Bardufoss er eksempler på dette.

Strandhagen har rett i at militærfaglige råd ikke er entydige, men det finnes svært få fagmilitære som oppriktig mener at det styrker Norges forsvarsevne å redusere vår evne til å ta i mot allierte forsterkninger. Det finnes ikke én moderne hær i verden i dag som ikke har funksjonelle helikopter. Uten Bell-helikoptrene svekkes Hærens evne til blant annet medisinsk evakuering, rekognosering og taktisk troppeforflytning.

Strandhagen hevder at vi ikke «har brydd» oss med å få våre forslag kostnadsvurdert. Det er oppsiktsvekkende at Strandhagen velger å skrive noe som er beviselig feil.

Senterpartiet vil videreføre Sjøheimevernet, som har en driftskostnad på om lag 82 millioner kroner i året. Senterpartiet vil også øke Heimevernet til 50 000 soldater. Dette vil innebære en økning i årlig utgift til trening og øving på om lag 100 mill. kroner, i følge Finansdepartementet. I tillegg kommer investeringer til våpen, utrustning og bekledning på om lag 420 millioner kroner.