Meny
Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Frp «gønner på» så alle fakta forsvinner i blårøyken

Siv Mossleth

Bård Hoksrud jobber hardt for å ta avstand fra politikken FrP har vært med på i regjeringen, eller som støttehjul til regjeringen. Alle fakta forsvinner når Hoksrud «gønner på», som han liker å si sjøl. I et leserinnlegg påstår Hoksrud at Sp vil forby salg av diesel- eller bensinmotorer. Det er ikke sant. I den saken FrP viser til hadde Senterpartiet et eget forslag som lyder: «Stortinget ber regjeringen presisere at mål om økt salg av nullutslippskjøretøy ikke betyr forbud mot salg av bensin- og dieselbiler.» Dette stemte FrP, H, KrF, V, Ap, SV og MDG mot.

For å minne folk på hva Hoksrud jobber hardt for å skjule, tar jeg med følgende formulering fra i Nasjonal transportplan 2018–2029, fremlagt av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP):

«Regjeringen gjør en rekke grep for å bidra til en vesentlig reduksjon i utslippene fra transport. Regjeringen vil bl.a. legge til rette for at det skal lønne seg å velge nullutslipp ved kjøp av bil og legger til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.»

FrP prøver så å klistre Senterpartiet til andre politiske partier i klimapolitikken, selv om Senterpartiet står trygt og godt på egne bein. Det er FrP som har støttet minipartiet Venstre i klimapolitikken de siste åtte årene, slik at det partiet har fått altfor stor makt i forhold til oppslutning blant folket. Blant regjeringens og FrPs tiltak som har ført til et dårligere tilbud på kortbanenettet, er flypassasjeravgift, økt merverdiavgift på persontransport og CO2-avgift. Widerøe måtte budsjettere med 73 pst. mer avgifter i 2020 enn i 2012. Dette er ikke bra for folk, spesielt ikke i områder hvor flyene er en del av kollektivtrafikken.

Så viser FrP til at Senterpartiet at Senterpartiet ikke ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og later som om det er et negativt standpunkt. Selvfølgelig vil Senterpartiet prioritere fisken og gytefeltene i dette området. Det gir sjømat til folk, viktige eksportinntekter og en rekke bedrifter og arbeidsplasser, både på havet og på land.