Meny

Fylkestingsvalget 2019

Disse skal representere Sp på fylkestinget de neste fire årene:

1 Svein Eggesvik (1964)
2 Kari Anne Bøkestad Andreassen  (1973)
3 Karl Hans Rønning  (1958)
4 Kim Haugan Schei  (1990)
5 Monika Sande (1966)
6 Kurt Jenssen  (1955)
7 Berit Hundåla  (1959)
8 Odd Arne Andreassen  (1962)
9 Svein Møllersen (1957)
10 Anette Bang (2000)
11 Svein Nilsen (1960)
12 Tone Nordstrand (1961)

Vararepresentanter:

13 Iren Beathe Teigen  1980

14 Bent-Joacim Bentzen  1991

15 Mikael Rølvåg  1967

16 Britt Kristoffersen  1981

17 Ove Mortensen  1960

18 Aina Nilsen  1995

19 Asle Schrøder 1955

20 Harald Lie 1971

21 Lillian Rasmussen  1957

22 Marthe Dahle  2000

23 Wanja Dahl  1955

24 Stein Iversen 1957

25 Bertrand Hardie 1958

26 Jan Otto Fiplingdal 1960

27 Hilde Lillerødvann 1976