Meny

Hensynet til lovverket går foran EU

-        Sp setter norsk lov foran EU

 

Senterpartiets toppkandidater til Stortinget i Nordland Willfred Nordlund og Siv Mossleth er fornøyd med at EØS avtalen kun har støtte fra 22 % mens 36% vil foretrekke en handelsavtale. (Se vedlagte rapport fra Infact.)

-        Dette viser med all tydelighet at mange har fått øynene opp for de begrensningene dagens EØS avtale med EU gir Norge. Noe som er foruroligende i en stadig mer skiftende verden ,sier Willfred Nordlund, stortingskandidat for Senterpartiet i Nordland.

-        Senterpartiet skjønner usikkerheten rundt EØS, men vi vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler sier Siv Mossleth, Stortingskandidat for Senterpartiet i Nordland.

-        Norge er ikke bundet til EØS for evig tid, selv om noen fremstiller det slik. Brexit viser at det er alternativer til EØS sier Nordlund.

-        Andelen av vår eksport som gikk til EU land med de gamle handelsavtalene, hvorav mange faktisk bare er sovende. var større før EØS avtalen enn i dag sier Nordlund.

-        Det finnes gode alternativer til dagens avtale. Jeg ser likevel at der trengs mer informasjon om dette, avslutter Mossleth og viser til den «vet ikke» andelen på 42 pst.