Meny
Foto: Eirill DeLonge

Høstens valg vil være kritisk – «Vi ønsker en ny kurs for norsk matproduksjon»

Fylkesstyret i Nordland Senterparti
  • Nordland Senterparti tilslutter seg kampen til Norges Bondelag, Norsk Bonde og småbrukarlag og ikke minst Bondeopprøret. Sammen skal vi jobbe for å bedre vilkårene og å få en ende på dugnadstimene til norske matprodusenter.

«Best før, ofte god etter»

Som det heter fra Matvett er det innholdet som er viktigst, ikke datostemplingen. For oss i Senterpartiet er det viktigere med en forpliktende opptrappingsplan for norske matprodusenter enn at vi lovfester en dato som vi ikke kan overholde. Datoen kommer, men det er bondens inntekt og reelt tollvern som er det viktigste.

  • Det finnes utallige eksempler hvor politiske partier kommer med lovnader som hører hjemme i Asbjørnsen og Moe´s bøker, men for oss er det viktigste at planen er gjennomførbar og at den sikrer bedre vilkår for en av landets viktigste næringer.

Høstens valg vil være kritisk

For alle som ønsker en ny kurs for norsk matproduksjon vil høstens valg være kritisk. Vi har full forståelse for at norske bønder nå varsler hardt fra om at nok er nok. Når vi i Senterpartiet setter oss mål om å øke selvforsyningsgraden i Norge vil vi være avhengige av bønder som kan leve av å produsere mat.

  • Norske bønder skal ikke være avhengig av biinntekt for å sikre trygge, sunne og gode norske matvarer.

Startpakke for unge bønder

Familielandbruket, med personlig eierskap til jorda, bidrar til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikt. Senterpartiet mener derfor det bør være enkelt å gjennomføre og sikre en stabil arbeidssituasjon for bonden i generasjoner fremover. Dette gjelder spesielt når unge bønder skal overta bruket til videre drift.

  • Landbrukssamvirket må gis stabile og forutsigbare rammevilkår for å sikre bøndenes inntekt. Vi må også innføre en startpakke for unge bønder som vil satse innen jordbruket, for å redusere risiko og gjøre det mulig å investere i driften.
     

Derfor foreslår Nordland Senterparti å: 

  • øke ramma i årets jordbruksoppgjør med 1 mrd. kr. 
  • utarbeide en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser 
  • innføre en startpakke for unge bønder som vil satse innen jordbruket, for å redusere risiko og gjøre det mulig å investere i driften.