Meny
Siv 1

Kostholdet som klimakuren legger opp vil føre til masseslakt av husdyr

Et av FNs bærekraftsmål er at alle land skal produsere mer av sin egen mat. Klimakuren som regjeringa legger fram for Stortinget i høst går i motsatt retning. Regjeringen har et forslag i rapporten Klimakur 2030 om å kutte antall husdyr i Norge drastisk. 

  • Kostholdet som klimakuren legger opp til bryter med målet om landbruk i hele landet og en spredt bruksstruktur. Beregninger viser at om dette blir vedtatt vil det føre til 41 prosent færre sau- og ammekubruk i Nordland, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant for Nordland. 

Om forutsetningene i klimakuren oppfylles, vil det gi en stor og akselererende flyttestrøm til større tettsteder og byer.

  • Landbrukets egen satsing Klimasmart landbruk er et mye bedre alternativ. Der satses det på klimatiltak tilpasset hver enkelt gård. Vi får lavere utslipp, uten at landbruket bygges ned, sier Mossleth.

I følge Agri Analyses rapport publisert tidligere i år vil tiltaket vil «gi negative konsekvenser for opprettholdelsen av biologisk mangfold og et helhetlig kulturlandskap». I mange lokalsamfunn, kommuner og regioner vil nedleggelse saue- og ammekubruk av det omfanget som er skissert, føre til at produksjonsmiljøene blir borte. Livsgrunnlaget for lokale leverandører og annet lokalt næringsliv smuldrer opp.  I tillegg er det estimert at melkekyr blir redusert med om lag 15 prosent som følge av Klimakur og pga eksportstopp for Jarlsbergost og generell forventet nedgang i meierikonsum.

  • De som roper høgest om klimagasser fra husdyr, ser ikke hele bildet. Tallene for utslipp fra for eksempel sau må sees i sammenheng med fotosyntesen og karbonbinding. Usikkerhet om landbrukets framtid gjør det vanskeligere å virkelig tørre å satse. Beite i utmark må premieres mye høyere. I 2017 hadde vi utmarksressurser verdt en milliard. Kjøtt produsert på gras og beite er bærekraftig naturbruk.