Meny
Foto: Eirill DeLonge, Thor-Wiggo Skille

Leverer uttalelse i fylkestinget - Etabler Campus BLÅ Folkehøgskole i Brønnøy!

Senterpartiets representanter i Nordland leverer til fylkestingets andre samling en uttalelse om etableringen av Campus BLÅ folkehøgskole i Brønnøy. Representantene mener at med Nordlands lange kystlinje er det viktig med en satsning som øker interessene til fagområdene skolen vil ha som sitt fokusområde.

  • En slik folkehøgskole vil bidra til å øke interessen rundt kystbaserte næringer, samt kystkulturen. Dette vil være med på å gi ungdom muligheten til å kvalifisere seg til en fremtid i nord, samt vil den bidra til å inspisere ungdom til å se mulighetene i havet uttrykker fungerende gruppeleder under fylkestingets 2. samling Kim André Haugan Schei.

Av 84 registrerte folkehøgskoler i landet, er det bare tre fulltidshøgskoler i Nordland, pluss Nordnorsk Pensjonistskole med kortkurs. I tillegg er Sjunkhatten folkehøgskole ferdig planlagt, en folkehøgskole som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.

  • Det er plass og behov for en nyskapende folkehøgskole i nord som fokuserer på havet, og Campus BLÅ Folkehøgskole vil dekke et segment som vil trekke ungdom til Nordland mener representant Iren Beate Teigen.

Det at eleven kan velge mellom flere linjer som er helt nye i folkehøgskolesammenheng vil gjøre tilbudet helt unikt. Med linjer som blå kystturisme, det blå kjøkken og blå bærekraftig forvaltning og miljøvern vil dette bli den første folkehøgskolen i Nord-Norge som har havet som hovedtema.

  • Nordland fylkesting sin støtte til saken er viktig, med den anmoder fylkestinget Utdanningsdirektoratet om å godkjenne Campus BLÅ Folkehøgskole» avslutter representant Svein Møllersen.