Meny
Foto: Eirill DeLonge

Luftambulansetjenesten foreslås omorganisert i ny høring – «Skal være en offentlig tjeneste!»

Fylkestinget i Nordland møtes 14. – 16. Juni i Bodø. Under samlingen skal Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten behandles. I utredningen fra ekspertutvalget har diskusjonen vært om tjenesten skal som i dag fortsette med anbud, offentlig drift eller drift av ideelle aktører. Forslaget fra utvalget er å videreføre dagens organisering med bruk av anbud for den flyoperative delen av tjenesten.

  • Grunnleggende helseberedskap egner seg ikke for en rå anbuds- og anskaffelsespolitikk. Luftambulanse må bli en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjenester og akuttmedisinske beredskap tordner Kim André Haugan Schei fra Senterpartiet.

Fylkesrådets innstilling til vedtak før samlingen går inn for at luftambulansetjenesten bør organiseres i offentlig regi der luftambulansetjenesten ses på som en integrert del av den totale ambulansetjenesten. Haugan Schei gleder seg over innstillingen fra fylkesrådet.

  • Luftambulansetjenesten må organiseres av det offentlige, da dette vil gi økt forutsigbarhet og sikre kontinuitet i samarbeidet mellom medisinsk og operativt personell. Befolkningen i Nordland skal kunne føle seg trygge på at tjenesten fungerer.

Haugan Schei fra Senterpartiet frykter nå at det sendes skremmende signaler til både helsepersonell og befolkningen som vil skape bekymring, da spesielt i Nord-Norge og Finnmark.

  • Siste anbudskonkurranse på ambulansefly, skapte sterk uro blant både ansatte i tjenesten og befolkningen da Babcock fikk anbudet i 2017. Luftambulansetjenesten er avgjørende for et likeverdig helsetilbud i hele landet. Med store geografiske avstander i Nord-Norge må vi legge til rette for at helsehjelp kommer frem i tide, og ikke lenge etter liv og helse kunne vært berget avslutter representanten fra Senterpartiet.