Meny

Nasjonalparkkommuner og reiseliv

Nasjonalparkkommuner satser på reiselivet og "wow-moment".
 

Saltdal og Beiarn er nasjonalparkkommuner. De vil sammen med organiserte nasjonalparkkommuner over hele landet løfte tilrettelagte opplevelser av natur og kulturarv, lokal verdiskaping og lokal næringsutvikling.

Under årsmøtet under Folgefonna samlet de seg om et verdiskapingsprogram for den nye merkevaren «Norges nasjonalparker».

- Vi vil tenke nytt og bruke begrensningen til å skape verdier for det lokale næringslivet. Og så vil vi gi flere folk gode opplevelser i flott natur. Selv om jeg takket for meg i styret i dag, vil jeg fortsatt jobbe politisk for denne saken, sier Siv Mossleth.

Mossleth gikk ut av styret til Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer etter at ny strategi for nasjonalparkkommunene ble vedtatt.

Elin Kvamme, leder i Saltdal utvikling, har vært med å lage de nasjonale strategiene, så erfaringer fra Salten har vært et grunnlag for de nye strategiene.

I 2008 fikk 23 kommuner status som nasjonalparkkommune og fem tettsteder fikk status som nasjonalparklandsby.