Meny

Nordland Senterpartis syn på iskanten

Nordland Senterparti mener at ingen skal drive olje- og gassvirksomhet i iskantsona, og vil ikke flytte grensen for oljevirksomhet nordover. Det må tas hensyn til at det nordlige Barentshavet er sårbare områder. Nordland Senterparti ønsker en tydelig grense for iskantsonen og ser positivt på å trekke grensen sørover.

Nordland Senterparti vil respektere at de områda som i dag allerede er åpnet for olje og gassvirksomhet forblir utenfor vernegrensen, under den forutsetningen at det Nord-Norge bidrar med i form av oljeaktivitet til havs, må avspeile seg i aktivitet på land i nord. Dette er et absolutt krav for at oljenæringen skal ha legitimitet i landsdelen.

Utnytting av de viktige oljeressursene i nord må følges av sterkere politiske krav om varige, stabile og forutsigbare arbeidsplasser på land lokalt i mye større grad enn det som er dagens situasjon. I vanskelige tider kan det ikke være slik at aktivitet på land i nord er det første som kuttes, som eksempelvis ilandføringa av olje og gass på Veidnes og beslutningen om å legge ned Aker Solutions verksted i Sandnessjøen.