Meny

Norge er og skal være et åpent samfunn

Norge er og skal være et åpent samfunn

 

I generasjoner har nærhet og åpenhet vært grunnleggende verdier i Norge. Og det har vært liten avstand mellom ulike grupper i samfunnet. Det norske samfunnet er kanskje et av de mest åpne i verden. Vi har et samfunn der en er vant med å se hvem man ferdes med i det offentlige rom, et samfunn der det for oss er en selvfølge å ta av motorsykkel hjelmen før man går inn i butikken, for å ikke skape frykt for kjøpmannen og andre medmennesker, et samfunn der en gjennom offentlige instanser kan se hvor mye naboen betalte i skat året før. Denne nærheten og åpenheten skaper trygghet mellom folk, og er uten tvil en styrke i det norske samfunnet.

 

Senterpartiet støtter opp om disse verdiene og det samfunnet dette har ført til. Derfor vil vi motarbeide trender i samfunnet som kan true disse verdiene. I andre europeiske land er det en økende trend å maskere seg på åpen gate, og det er en trend vi ikke ønsker her til lands. Derfor ser vi det som rett å innføre et forbud mot maskering i offentlige bygg og institusjoner. I dag finnes et slikt forbud, bare i avgrenset grad (Lov om politiet § 11. Arrangementer på offentlig sted m.v.), og det gleder bare demonstrasjoner og møter. Ei rekke andre land i Europa, deriblant Frankrike og Sveits har allerede innført et forbud mot offentlig maskering, og vi meiner det vil være klokt av Norge å gjøre det samme. Et slikt forbud bør komme før vi får store problemer met maskerte personer i det offentlige rom, slik ser vi i flere europeiske land. Vi vill forsvare det norske samfunnet som et åpent samfunn. Dersom vi skal verne om ei åpen fremtid og nærhet mellom folk, kan vi ikke tillate at en maskering skal skille oss.

 

Nordland Senterparti ønsker:

Et forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygg og institusjoner.
Et slikt forbud vil ikke påvirke maskering i heimen eller i fjellet.
At forbudet gjelder alle plagg som skjuler identiteten, både sekulære og religiøse.
At forbudet ikke gjelder bruk av sjal, skaut eller hijab, med mindre disse plaggene blir brukte på en måte som fullstendig skjuler identiteten.
 

 

 

 

Nordland Senterungdom