Meny

Ny landbruksmelding angriper distriktsjordbruket

Regjeringas forslag til ny landbruksmelding stiller krav om en enklere, og mer kostnadseffektiv matproduksjon som ikke kan forenes med en allsidig og trygg matproduksjon over hele landet.

Landbruksmeldinga angriper viktige landbrukspolitiske verktøy i den norske landbruksmodellen som bygger opp om distrikts-jordbruk og rekruttering som for eksempel målprissystemet på gris, tilskudd til ferie og fritid, tidlig pensjon for bønder, og dagens kanaliseringspolitikk.

Nordland Sp mener ei ny landbruksmelding må legge vekt på matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og en bærekraftig matproduksjon. Da må virkemidler som sikrer en desentralisert produksjon sikres.

Nordland Sp mener videre at der er viktig å beholde sjølforsyningsgraden, og dermed øke matproduksjonen basert på norske ressurser. Norsk landbruk skal produsere klimasart og trygg mat, og sikre god dyrevelferd.

Nordland Senterparti mener det er viktig å slå ring om den norske landbruksmodellen for å beholde en allsidig bruksstruktur, - og produksjon over hele landet.

Dette betyr: Et sterkt importvern, samvirkebaserte markedsordninger, årlige jordbruksforhandlinger og sterke juridiske virkemidler som styrker den sjøleiende bonde.

Nordland Senterparti mener det trengs store endringer i meldinga før den kan aksepteres.