Meny
Påbud med bilbelte på buss - Trafikksikkerheten skal stå i høysetet!

Påbud med bilbelte på buss - Trafikksikkerheten skal stå i høysetet!

Nordland Senterparti mener at trafikksikkerheten skal stå i høysetet på bussene i Nordland. Vi er derfor svært glad for at regjeringen ønsker at bilbeltebruken skal innføres på bybussene også. Dette har tidligere kun vært pålagt i buss utenom byene.

I debatten rundt saken har det også kommet fram at der er problemstillinger knyttet til gjennomføringen av dette vil medføre noen uheldige konsekvenser som kan framkomme på grunn av at det i dagens lovverk er innført sanksjoner for bussjåfør dersom passasjerer under 15 år ikke bruker bilbelte.

Etter møte med Fellesforbundet ser Nordland Senterparti de utfordringene dagens lov gir for sjåførene. Problemstillingen, som er knyttet til lovverket i trafikksikkerhetsloven, er ikke en del av den høringen som vi skal behandle i dette fylkestinget. Vi har likevel, i fellesskap med posisjonen på fylket kommet fram til en omforent løsning der vi legger til et tilleggspunkt i saken:

«Fylkestinget i Nordland viser til at bussjåfør er strafferettslig ansvarlig når personer under 15år unnlater bruk av setebelte. Dette vil være vanskelig å følge opp i praksis. Fylkestinget i Nordland ber om at regjeringen avklarer hvordan dette skal løses i praksis før forskriften endres.»

En endring av lovverket bør ses på av regjeringen i en helhetlig og større sammenheng, og så må disse endringer i ettertid komme på egen høring. Det er ingen tvil om at både passasjeren og sjåføren må ha gode forhold på reisen, og vi ønsker dem alle en riktig god tur!

 

- Senterpartiets gruppe i Samferdselskomiteen, Iren Beathe Teigen, Svein Nilsen og Tone May Nordstrand