Meny
Foto: Mats Jensaas

Politimesteren er fornøyd med seg selv, men det holder ikke

Det er hyggelig at politimester Kløkstad er fornøyd med seg selv, men det er vel sjelden man ser en leder i staten som klarer å levere en mindre balansert fremstilling av egen etat?

For det første har politidistriktene mindre økonomisk handlingsrom i dag enn før reformen. Dette er dokumentert gjennom områdegjennomgangen for politietaten som ble offentliggjort i mars.

For det andre har politiet nærmest forsvunnet eller blitt lagt ned i store deler av Nordland. Sandnessjøen, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy og Dønna, Lurøy og Træna, Mosjøen, Nesna, Vega, Tysfjord, Evenes og Øksnes har alle færre ansatte i dag enn før reformen. I tillegg er lokalt politi i Hadsel, Bø, Lødingen, Evnes, Bjarkøy, Ballangen, Saltdal, Gildeskål, Rødøy og Sømna lagt ned.

Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad fra Lødingen uttalte til Bladet Vesterålen senest i mai: - Politiet har ikke kommet tettere på som lovet. Selvsagt har dette noe å si for både forebygging, politiets kontakt med folk og responstiden. I 2016 – året før alle lensmannskontorene ble lagt ned og tappet for politiansatte nådde Nordland responstidkravene i alle kategorier. Det gjorde distriktet verken i 2017, 2018, 2019 eller 2020.

Første tertial 2021 nådde de fleste politidistrikt responstidkravene, men vi er i en pandemi så det er selvsagt langt mindre hendelser og akutte oppdrag når folk stort sett har vært hjemme. På nasjonalt nivå var det omtrent 25 prosent færre akutte oppdrag første tertial 2021 sammenliknet med første tertial 2019 – sist samfunnet var i normalsituasjon i en tilsvarende periode.

For det tredje er det veldig spesielt at politimesteren gir inntrykk av at barn som utsettes for overgrep får den glansbilde-oppfølgingen hun viser til. Noen får det forhåpentligvis, men i Riksrevisjonens rapport om politiets arbeid mot IKT-kriminalitet står det blant annet: «Mer enn 40 prosent av sakene valgt ut for videre oppfølging ble ikke gjennomgått av kapasitetsmessige grunner i 2020». Dette gjelder tipsmottaket på Kripos som får inn saker om overgrep mot barn som gjelder hele landet. 

Når det gjelder antall ansatte ved enhetene for Digitalt politiarbeid som er politidistriktenes fremste kompetanse på å sikre digitale spor til alvorlige saker som overgrep, drap, organisert kriminalitet osv. var det i 2018 og 2019 kun fire stillinger som gikk til dette i Nordland politidistrikt. 

For det fjerde viser DFØs rapport som politimesteren selv viser til at målet om et synlig og tilgjengelig politi lokalt ikke er nådd. Som det står i rapporten: «Samtidig er politiet kommet til kort når det gjelder å møte digital kriminalitet. Det er svært uheldig, særlig fordi digital kriminalitet nå er en så sentral del av den mer tradisjonelle og organiserte kriminaliteten – økonomisk kriminalitet, seksuelle overgrep, tyngre narkotikakriminalitet mv.»

For det femte viser politiets innbyggerundersøkelse 2020 at befolkningen i Nordland har lavere tillit til politiet enn landsgjennomsnittet. Den viser også at innbyggere i Oslo politidistrikt har i gjennomsnitt best inntrykk av politiet når det gjelder å forhindre lovbrudd der det blir truet med eller utøvet vold. Innbyggere i Finnmark og Nordland politidistrikt har dårligst inntrykk.

Alt dette viser at det er betydelige utfordringer både når det gjelder synlig lokalt tilstedeværende politi og politiets arbeid mot alvorlig kriminalitet på internett.  Det finnes utrolig mange dyktige politifolk som jobber mye, og som gjerne skulle gjort mer. Da må vi diskutere ut fra målene som blir satt og virkeligheten som råder.

Kløkstad fremstår fornøyd med utviklingen i politidistriktet, men det blir verken mer synlig eller tilgjengelig politi i lokalsamfunn i Nordland eller større kapasitet på å håndtere alvorlig kriminalitet gjennom å skrive fine ord i lokalavisene.