Meny

Politisk plattform for fylkesrådet i Nordland 2019-2023

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland

Nordlandssamfunnet er tuftet på langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressurser, et sterkt fellesskap og tillit mellom mennesker. Fylkesrådet vil legge til rette for vekst og utvikling i alle deler av fylket, i by og bygd. Vi vil ta hele Nordland i bruk fordi det bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser. Gjennom det skapes gode lokalsamfunn og nærmiljø både i distriktene og i byene. Vi bygger vår politikk på grunnleggende kristne og humanistiske verdier som har sin forankring i den norske kulturarven og menneskerettighetene.
Les hele programmet (PDF)

Denne artikkelen ble først publisert 09.10.2019