Meny
Siv

Prinsippet om lokal forvaltning må gjelde i hele landet

Siv Mossleth

Bare Nordland og Troms styres fortsatt av staten

Fjellstyrene forvalter natur, og i 100 år har de og fjelloven sikret folk tilgang til jakt-, fiske- og beiting på statens grunn. Fjellstyrene vet hvor viktig det er å forvalte naturen slik at også kommende generasjoner kan høste av overskuddet. Statsallmenningene er viktige rekreasjonsområder for hele landets befolkning. Samtidig har bygdenes kollektive rettigheter i områdene stor betydning for levedyktige lokalsamfunn. 

Statsminister Erna Solberg har sendt en jubileumshilsen til Fjellstyrene i anledning jubileet. 

– Lokal forvaltning skal sikre god forvaltning, sier statsministeren. 

Solberg understreker at fjellstyrene representerer en lokal og kunnskapsbasert forvaltning av våre felles utmarksressurser og at fjellstyrene gjør en viktig jobb. Jeg er enig med statsministeren og gratulerer hjerteligst Fjellstyrene så mye med jubileet. 

Statsministeren ønsker også Fjellstyrene lykke til med de neste 100 årene. Det gjør jeg også, men jeg har et tilleggsønske. Folk i Nordland og Troms må også kunne forvalte statens grunn. Prinsippet om lokal forvaltning kan ikke gjelde bare i Finnmark og fra Trøndelag og sørover. 

Regjeringa må bidra til å innføre lokal forvaltning også i Nordland og Troms. 8. juni 2017 ba Stortinget regjeringa om å utrede fjellovens samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordlands grense. Det er ikke gjort. 

Loven er etter 100 år likevel ikke lik for alle!