Meny

Regjeringspartiene og samarbeidspartiene er blitt enige om statsbudsjettet.

Kommune mister årlige milliardinntekter fra verker og bruk i et budsjettvedtak. Det er et svik mot distriktskommunene, igjen. Å svekke distriktene virker å være jobb nummer en for denne regjeringa. Jeg er spesielt skuffet over at KrF er med på dette, skriver Siv Mossleth i dette innlegget.

- av Siv Mossleth (Sp) stortingsrepresentant for Nordland.

Kommune mister årlige milliardinntekter fra verker og bruk i et budsjettvedtak. Det er et svik mot distriktskommunene, igjen. Å svekke distriktene virker å være jobb nummer en for denne regjeringa. Jeg er spesielt skuffet over at KrF er med på dette. Partiet gikk til valg med løfte om å gå inn i en annen rolle enn det støttepartiet de har vært for regjeringa de fire siste årene. Men de fortsetter likevel som før.

Budsjettenigheten kan få store  konsekvenser for lokalsamfunnene i eksempelvis Narvik, Rana, Vefsn, Beiarn, Hemnes, Sørfold og jeg kunne ramset opp mange flere. Det har vært mer realt å gjøre som Senterpartiet, gå imot regjeringas forslag om eiendomsskatt, men ta en gjennomgang av ordningen via et lovutvalg. Løfter om kompensasjon er en lettvint sukring av det faktum at regjeringa fortsetter å styrke sentralmakta på bekostning av kommunene.  

Svak satsing på bredbånd, rassikring, fylkesveier, fiskerihavner og farleder underbygger at regjeringa og støttepartiene ikke tror på hele landet. Vi hadde store påplussinger på disse områdene. Senterpartiet vil satse max på tilskudd til bredbånd der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Altså 500 millioner som er grensen i følge EØS-reglene. Dette er viktig i Nordland, hvor mange sliter med å fungere godt digitalt.