Meny
Foto: Eirill DeLonge

Senterpartiet vil bruke mer penger i nord. Det får Høyre til å steile!

Senterpartiet vil satse mer i nord. Vi vil bruke penger på bedre tjenester for folk, arbeidsplasser og bedrifter i nord. Høyres toppkandidater i Nordland, Bård Ludvig Thorheim og Marianne Dobak Kvensjø, tar til motmæle.

Kvensjø kaller lavere priser og bedre tilbud på fly, båt- og ferger som urealistiske, sjøl om at det er tiltak som Victor Norman-utvalg har anbefalt for å snu fraflyttingen fra distriktene. Høyre vil altså ikke følge anbefalingene fra utvalget regjeringa oppnevnte. Selv om folk kan få gratis ferjer i 23 år på de nordlige ferjestrekningene med under 100.000 passasjerer årlig bare for kostnadssprekken på ventilasjonsanlegget i regjeringskvartalet, protesterer Kvensjø. Sjøl om det er mulig å bruke penger på å halvere flyprisene på kortbanenettet i nord, protesterer Kvernsjø. Hun protesterte ikke da Widerøe måtte budsjettere med 73% høyere avgifter i 2020 enn i 2012. Økningene av avgiftene i luftfarten på høyreregjeringas vakt slo hardest mot prisene på flyturer innenlands, i nord.

Thorheim har all sin registrerte politiske erfaring før 2020 fra Oslo og regjeringskontorene. Det er kanskje grunnen til at han bruker argumenter som «Nordland har best økonomi av alle fylkene», når han tillater han seg å harselere over Senterpartiets reise, og vilje til å satse i Nordland. Jeg undres på om Thorheim vet hva Høyres representant Bø Nilsen påpekte for Høyreregjeringen som innspill til de nye fordelingsnøklene? Altså det politiske retningsvalget som omfordelte penger fra Nordland til sentrale strøk sørpå? Det var den gang da Høyre var en del av fylkesrådet i Nordland, i 2014. Da ville Høyres representant Beate Bø Nilsen forsvare folks tjenester i fylke. Nå virker det som om Høyres representanter er mer opptatt av å forsvare regjeringas sentralisering.

Nå har Høyre snudd, men i 2014 var Høyre og Senterpartiet i Nordland enige om disse punktene:
1. Det nye inntektssystemet for fylkeskommunene slår svært uheldig ut for Nordland fylkeskommune.
2. Dersom Nordland fylkeskommunes inntekter reduseres i det omfang som det nå legges opp til vil fylkeskommunenes mulighet til å tilby folk og næringsliv gode tjenester reduseres.

Nordland er et fylke med store ressurser. Vi har et spennende og rikt næringsliv. Det er mange muligheter, både i eksisterende næringer og ved nye, grønne, arbeidsplasser. Det er både Høyre og Senterpartiet enige i. Men Senterpartiet ser at vi kan ikke la staten forlate distriktene, og be det private næringslivet ta ansvaret alene. Vi trenger en politisk ledelse som skjønner at næringslivets muligheter henger sammen med samfunn hvor det også finnes statlige arbeidsplasser, statlige institusjoner og gode tjenester nær folk. Det må være mulig å bygge og bo også i distriktene. Distriktsnæringsutvalget har påpekt sammenhengen, men Høyres toppkandidater protesterer.

Senterpartiet vil snu sentraliseringa og satse mer i nord.