Meny
Foto: Eirill DeLonge

Senterpartiet vil kutte prisene på hurtigbåt også

Fergeprisene kuttes med 25 prosent, men bare Senterpartiet vil redusere prisene på hurtigbåtbilletten også. Fergeprisene kuttes med 25 prosent, men bare Senterpartiet vil redusere prisene på hurtigbåtbilletten også.

  • I snart fire år har jeg jobbet for en bedre båt- og fergepolitikk på Stortinget. Det er deilig å se at det nå begynner å gi resultater for kystfolket, sier Siv Mossleth, transportpolitisk talsperson i Senterpartiet. 

En samlet finanskomite innstiller i dag på at fergeprisene skal reduseres med ¼, både på riksvegferger og på fylkesvegferger. Senterpartiet har i denne stortingsperioden fremmet flere forslag for å senke kostnadene for å ta båt- eller ferge. Men først når Senterpartiet vokste på målingene, kastet de andre partiene seg inn i kampen for å senke fergeprisene. 

  • Høye utgifter til ferge og hurtigbåt rammer skjevt både geografisk og sosialt. Mange langs kysten e avhengige av ferge eller båt for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller til fritidsaktiviteter. Høye billettpriser kan føre til fraflytting, sier Trine Fagervik, leder i Nordland Senterparti, som i dag tar i dag hurtigbåten fra Sandnessjøen til Bodø.
199505811_472630207166969_2924022599701070961_n.jpg
Foto: Privat
Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesleder Trine Fagervik, leder i Lurøy Sp, Iren Beathe Teigen, varaordfører i Nesna kommune, Kurt Are Einmo er alle representanter som bruker båt- og fergetilbudet i Nordland. Her er de på Nordlandsekspressen på tur hjem fra landsmøtet i Senterpartiet, avdeling Nordland.

Senterpartiet hadde nylig landsmøte. I møtet strammet partiet opp satsingen på båt- og ferge slik at programmet gjenspeiler Senterpartiets stortingsgruppes satsing på kystfolket.

Følgende ble vedtatt:

  • Innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.
  • Halvere ferge- og hurtigbåtprisene, etter et bunnfradrag, for alle fergesamband med 100 000 eller flere passasjerer årlig. 
  • Innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtilbudet.
  • Sørge for at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

I Senterpartiets alternative reviderte nasjonalbudsjett økes kuttet i ferjetakstene på riksveiferjene fra regjeringens 10 pst. til 25 pst., øke kuttet i ferjetakstene på fylkesveiferjene fra 10 pst. til 25 pst. og redusere takstene på hurtigbåtsamband med 25 pst. Stortingsflertallet går inn for fergekuttene, men ikke hurtigbåtkuttene. 

Senterpartiets merknader i finanskomiteen om ferge og hurtigbåt

Disse medlemmer viser til at høye utgifter til ferge og hurtigbåt rammer skjevt, både sosialt og geografisk. Innbyggerne langs kysten rammes urimelig hardt. Ettersom billettene på ferge og hurtigbåt ikke differensieres etter inntekt, er dette nok et eksempel på en kostnad som rammer de med lavest inntekt hardest.  

Disse medlemmer ønsker lavere priser på ferge og hurtigbåt, og et bedre tilbud for fastboende og pendlere. Fylkeskommunenes utgifter til drift av ferge og hurtigbåt er underfinansiert gjennom dagens inntektssystem, og prisene har etter hvert blitt svært høye enkelte steder. Mange innbyggere langs kysten er helt avhengige av ferge og båt for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter. For næringslivet langs kysten, som trenger å få fraktet sine varer effektivt, er også ferge- og hurtigbåttilbudet helt avgjørende. Det handler både om varer og arbeidsfolk som må komme seg fram.  

Disse medlemmer mener at et velfungerende, godt utbygd og stabilt båt- og fergetilbud er en av de viktigste suksessfaktorene for kystnæringslivet. Disse medlemmer viser til at fylkeskommunene har fått en stor ekstraregning når fergetransporten skal omstilles til fossilfrie løsninger. Det er særlig stor usikkerhet knyttet til kostnadene ved investeringene i fergeinfrastruktur, da det er begrenset med tidligere erfaringer fra batteriferger og stor variasjon som følge av lokale forhold. 

Dette gjør at det er større risiko for uforutsette utgifter for fylkeskommunene enn med mer konvensjonell drift. Konsekvensene blir økte billettpriser og kutt i fergeavganger. Store deler av båt- og fergetilbudet blir gjennomgående dyrere – og i flere tilfeller dårligere. Det grunnleggende problemet er at staten ikke kompenserer for de merutgiftene til ferge og båt som flere kystfylker har. Slik rammes en helt nødvendig infrastruktur i Distrikts-Norge, og det blir lagt nye, store byrder på dem som er avhengige av dette tilbudet. 

Disse medlemmer viser til Senterpartiets alternative reviderte nasjonalbudsjett, der det foreslås å øke kuttet i ferjetakstene på riksveiferjene fra 10 pst. til 25 pst., øke 

kuttet i ferjetakstene på fylkesveiferjene fra 10 pst. til 25 pst. og redusere takstene på hurtigbåtsamband med 25 pst.