Meny

Sentralisering skader Norge

 

Gjennom tre og et halvt år har regjeringen Solberg tatt sentraliseringsgrep av ulike slag. Tydeligst i så måte er reformene, der kommunereformen skiller seg ut som den mest sentraliserende. Generelt sett har denne regjeringen bevisst ført en politikk der store og små virkemidler er tatt i bruk for å øke presset på mennesker utenfor bykjernene, et press som har til hensikt å få folk til å tenke mot store enheter og på sikt gjøre det vanskelig å bo i distriktene.

Nordland SP tar avstand fra en politikk som gir grobunn for en slik utvikling. Partiet vil derfor sette som høyeste prioritet og på fylkesplan være en klar motpol til regjeringens sentraliseringsgrep. Konkret vil det blant annet si at partiet står fast på at Nordland skal bestå som egen region, at folkeavstemminger i kommunene blir respektert og at frivillighet skal være avgjørende i sammenslåingsspørsmål.  

Regjeringens reformpolitikk vil avstedkomme den største sentralisering i norsk historie om den vinner fullt fram. Det er også beviselig at I kjølvannet av reformene kommer en rekke nedleggelser av selvfølgelige samfunnsgoder, som igjen får store konsekvenser for bygder og distrikt.

Nordland Sp vil sammen med Sp sentralt og lokallagene stå opp som en motmakt mot denne politikken, som om den skulle vinne fram, vil ødelegge distrikts-Norge på sikt.   

 

Nordland Senterparti