Meny

Stopp strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren

Av Siv Mossleth, stortingsrepresentanr, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høyreregjeringa satte tidlig landets høgskoler og universiteter under sterkt press i lang tid for at de skulle finne fusjonspartnere i strukturreformens ånd, Stortingsmelding nr 18 (2014-2015).

Senterpartiet var bekymret for at både kvalitet og geografisk tilgang på høyere utdanning ville svekkes ved en storstilt sammenslåing av institusjoner. Vi advarte mot at denne strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren ville presse fram nedleggingen av studiesteder, men dette ble avvist som skremselspropaganda fra ledende politikere både fra H og FrP.

Fra 1.1.16 fikk vi Nord Universitet, som står på tre bein; Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. I forberedelsene ble det ikke bare slått fast at alle studiestedene i Nord Universitetet skulle bestå, men også utvikles, fordi de var viktige for kompetanseutvikling og verdiskaping i regionene. Kompetanse og gode tjenester nært folk er avgjørende for fortsatt verdiskaping i både by og bygd.

I Nordland mangler vi 600 sykepleiere. Det går ut over de svakeste, samtidig som kommunene betaler ekstra dyrt for å leie inn kompetansen som mangler. I nord er mange lærere nært pensjonsalderen og minister Nybø var nylig på en turne for å oppfordre ungdom til å ta lærerutdanning. 

Når representanter fra Nord Universitet sier at det ikke er universitetets ansvar at kommunene i Nordland ikke får tak i lærere og sykepleiere kan det synes merkelig. Utdanningsinstitusjonen med ansvar for høyere utdanning teller antall publikasjoner i stedet for manglende lærere og sykepleiere. Selvsagt er det viktig med et godt universitet i Bodø, men både politikere og styrerepresentanter må se at Nordland er langt og mangfoldig. Å styrke universitetets studiesteder også nord og sør for Bodø er bra for hele fylket.

Men den grunnleggende tonen i signaler fra regjeringa til Nord universitetet er strukturendringer, og alt styret gjør må antakelig sees i dette lyset. Men det er ikke for sent å snu. Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, har allerede sendt et brev som understreker Nords ansvar for å utdanne kandidater som arbeidslivet og regionen etterspør. Nybø kan fortsatt gi klar melding om at Nord Universitetet skal gis rammer og mål for også å satse på sterke, desentraliserte utdanninger og ikke legge ned noen studiesteder

Ministeren kan fortsatt gi representanter fra regjeringspartiene rett, når de mente Senterpartiet kun drev med skremselspropaganda vi advarte mot større geografiske forskjeller til høyere utdanning.


Vennlig hilsen


Siv Mossleth

Senterpartiet
Transport- og kommunikasjonskomiteen