Meny
Senterpartiets fylkestingsgruppe. F.v. Berit Hundåla, Asle Schrøder, Svein Nilsen, Monika Sande, Svein Møllersen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kim André Haugan Schei, Mikael Rølvåg, Tone Nordstrand, Karl Hans Rønning, Iren Beathe Teigen, Anette Amalie Åbodsvik Bang

Støtt Bondeopprøret!

Publisert: 26.04.2021 - Berit Hundåla, Tone May Nordstrand, Anette Amalie Åbodsvik Bang #Nordland

Landbruket i Nordland er en viktig distriktsnæring som bidrar til stor verdiskaping i fylket vårt. Den medvirker til økt beredskap gjennom nasjonal matproduksjon, styrker bosetting i hele fylket og ivaretar et vakkert kulturlandskap. 

Landbruket er en av de viktigste næringene vi har i dette landet, derfor må vi nå sørge for at bøndene får levelige vilkår for å fortsette å produsere sunn, god og nødvendige råvarer for oss i Norge. 

Bønder kan ikke lengre leve med inntekten de har bare gjennom landbruket. Når vi setter oss mål om en enda høyere selvforsyningsgrad i Norge, trenger vi bønder som kan leve av å produsere mat.

Vi mener at det er på høy tid med en kraftig inntekstvekst for norske bønder for å hindre rekrutteringssvikt og redusert nasjonal sjølforsyning. Da må vi sette forventninger til Staten om å innfri jordbrukets krav i årets jordbruksoppgjør.

Årets bondeopprør er avgjørende for fremtidens landbruk i Norge. Spesielt vil det ha betydning for kommende generasjoner som ønsker å drive med matproduksjon. Det vil bli umulig å rekruttere inn nye i en næring hvor de allerede etablerte ikke anbefaler andre til å bli bønder, grunnet dårlig inntektsnivå.  

I dag står det en rekke ungdommer som venter på å enten ta over familiegården eller skape sin egen arbeidsplass. Det er på høy tid at Staten nå legger til rette for at også nye bønder kan etablere seg i et yrke med samme inntektsnivå og velferdsordninger som sammenlignbare yrker, for å sikre norsk og sunn mat på frokostbordet.

- Berit Hundåla, Tone May Nordstrand, Anette Amalie Åbodsvik Bang