Meny

Vi trenger sykepleiere Nordland, ikke legg ned utdanninga

A Siv Mossleth (Sp), Stortingsrepresentant og Aina Nilsen (Sp), Sykepleierstudent

Det er vanskelig å rekruttere sykepleiere i Nordland. I dag mangler vi 600 sykepleiere, og tallet stiger. For få sykepleiere rammer de syke og svake i samfunnet, og sliter ut de som er i yrket. Flere kommuner og sykehus benytter seg av sykepleiere gjennom ulike bemanningsbyrå. Sykepleiere fra utlandet er ofte dårlig i norsk og engelsk. I tillegg blir dette veldig dyre tjenester. Mange kommuner og sykehus bruker altså ekstra store summer for å dekke lovpålagte oppgaver.

Nord universitet tilbyr i dag bachelor i sykepleie på fem studiesteder. Vi er bekymret for at flere studiesteder og de desentraliserte tilbudene legges ned. Spesielt når vi vet at sjansen for å beholde og rekruttere sykepleiere lokalt er større når utdanningen tilbys i nærheten av der folk bor. Det er bedre med flere faste ansatte sykepleiere enn stadig bruk av bemanningsbyrå. Derfor er det viktig at Nord universitet ser hele Nordlandssamfunnet, selv om administrasjonssenteret er i Bodø. Da regjeringen fremmet forslag om strukturreformen for høyere utdanning ble det understreket at det ikke skulle føre til nedleggelse av studiesteder. Men, i tildelingsbrevet for Nord Universitet for 2019 sier regjeringen at det er utfordrende med stor geografisk spredning og ber derfor styret i Nord universitet vedta ny struktur. Regjeringen krever økt sentralisering av høyere utdanning – stikk i strid med hva Nordlandssamfunnet trenger!

Senterpartiet mener dagens studiestruktur i Nordland må bestå, tilpasses og styrkes for å sikre sykepleiekompetanse i hele Nordland. Skal folk bli boende i distriktene, er vi avhengige av at helsetjenester, barnehager og skoler fungerer.