Kjersti B. Fremstad blir ny komiteleder for Næring, klima og miljø. Lise Hammerud rykker opp som fast medlem av fylkestinget. Torstein Lerhol blir ny medlem av fylkesutvalget.

Senterpartiets fylkestingsgruppe:

 

Aud Hove – Fylkesvaraordfører og medlem fylkesutvalg

Kjersti B. Fremstad – Komiteleder næring, miljø & klima og gruppeleder Senterpartiets fylkestingsgruppe

Torstein Lerhol – Medlem fylkesutvalg og Komite for næring, miljø & klima

Trygve Brandrud – Komite for opplæring og kultur

Lise Hammerud -  Komite for opplæring og kultur

Kåre Helland – Komite for samferdsel og trafikksikkerhet

Turi Elise Kaus - Komite for samferdsel og trafikksikkerhet