Meny
Foto: Kjell Haugerud

Bredt politisk flertall for bevaring av Granheim lungesykehus.

Fylkesutvalget har i dag vedtatt høringsuttalelse til representantforslag om bevaring av Granheim lungesykehus, fremmet av Senterpartiet i Stortinget. Alle fylkestingets partier, unntatt Venstre sluttet opp om uttalelsen.  

Foto: Kjell Haugerud

 

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune er bekymret for det framtidige behandlings- og rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke pasienter i Innlandet og vil gi sin støtte til representantforslaget som er fremmet.

Fylkesutvalget kan vanskelig se at løsningen Sykehuset Innlandet har valgt er hensiktsmessig for utviklingen av spesialisert lungerehabilitering. Løsningen medfører en betydelig reduksjon av døgnplasser til pasienter med behov for lungerehabilitering. Det er få slike tilbud i Norge i dag og vi mener det er viktig å opprettholde den kapasiteten som finnes. Løsningen innebærer også å flytte virksomheten bort fra lokaler og omgivelser som er svært godt egnet for rehabilitering av lungesyke.

Flere helseaktører har den siste tiden pekt på at rehabiliteringstilbudet for koronapasienter i Norge ikke er godt nok. Langtidsvirkningene av koronautbruddet er ennå ikke fullt ut kjent, men erfaringene til nå viser at de pasientene som blir dårligst får et stort behov for spesialisert rehabilitering og oppfølging i etterkant.

Helsefaglige kompetansemiljøer som Granheim lungesykehus tar det lang tid å bygge opp, men betenkelig kort tid å oppløse. Vi anser at det også før korona-pandemiens utbrudd var mange og sterke argumenter for å opprettholde behandlingstilbudet på Granheim lungesykehus. I den aktuelle situasjonen med pandemiens mange utfordringer, vil vi sterkt advare mot et forhastet vedtak om å nedlegge behandlingstilbudet på Granheim lungesykehus før den øvrige sykehusstrukturen er avklart – og før det står klart et tilstrekkelig antall behandlingsplasser andre steder i Innlandet.

Kjersti Bjørnstad

Gruppeleder for Senterpartiet

Medlem av fylkesutvalget Innlandet fylkeskommune

Tlf: 480 747 60

E-post: [email protected]