Meny

Debatt om fylkessammenslåing

Lise Hammerud sitt innlegg på fylkestinget 15.1.2018

Jeg som er helt fersk i fylkestinget - jeg hadde ikke trudd at dette skulle være den saken jeg skulle opp på talerstolen for fyste gong.

Som Gjøvik og Vestoppland - innbygger ble jeg ganske skuffa over forhandlingsutkastet. Ja, for jeg så på det som et utkast som de 2 fylkestingene skulle bruke dagen i dag til å forbedre. Sånn er det ikke det funker har jeg skjønt nå. Og det er ikke noe mistillit til de som har forhandla, det er kun frustrasjon over hvordan noen i Hedmark mener de sitter med bukta og begge enda. - Fordi vi fikk fylkesmannen til Lillehammer? En annen ting er prosessen, at det skal være nødvendig å ha det så travelt. Vi burde hatt et felles fylkestingsmøte for drøfting - og på den måten få bedre forankring innen vedtak blir gjort. Og hvis flere kunne vært med på å komme med kreative tanker for hvordan et nytt fylke kunne organiseres, så kunne resultatet antakelig blitt bedre.

Gjøvikregionen- og forsåvidt andre deler av Oppland også, har i alle år følt seg - med rette mener mange - forbigått av Lillehammer. Så det hadde vært betimelig at noe også kom til søndre deler av Oppland, når det nå skulle bygges opp et nytt fylke og en kunne se på all organisering med friske øyer, å starte noe med blanke ark.

På grunn av det sterke industrimiljøet og beliggenheten til NTNU ville det vært naturlig å legge virkemiddelapparat for næringsutvikling i Vestre Toten eller Gjøvik. Ikke for noen få kontorplasser sin skyld, men at det kunne gitt gode synergier til regionene både vest og øst for Mjøsa. Likevel må jeg nevne - det blir sagt at Gjøvik ikke mister noe, men jeg forstår det sånn at fylkesbiblioteket forsvinner fra Gjøvik. Fagskolen i Gjøvik, en av de beste i landet, skulle bare mangle om den ikke fortsatt skulle ligge der den ligger.

Det har i dag kommet et innspill fra NTNU og industrimiljøet i Gjøvikregionen. De stiller seg undrende til avtalen som nå ligger på bordet. Jeg håper og tror at de overdriver betydningen av hvor næringsadministrasjonen er lokalisert. For det blir forsikra at de som jobber med dette skal UT i regionene, ikke sitte fast på Hamar.

Jeg var innstilt på å stemme mot i dag, men det ble jobba seriøst for å få med en merknad - som gir viktige føringer i jobben framover, og at den desentraliserte tankegangen styrkes. Da blir jeg likevel med på forslag til vedtak. Og stoler på det som blir sagt at det er nå den virkelig jobben begynner! Og til slutt, når vi først blir tvunget til denne sammenslåinga, må det være et mål at vi sammen i Innlandet skal bli sterkere i kampen mot sentraliseringkreftene og dragsuget fra Oslo.