Meny

Felles fylkesting Oppland og Hedmark

I dag avholdt Oppland og Hedmark felles fylkesting. Tema var regionreformen, her kan du lese Kjersti B. Fremstad sitt innlegg

Det er en spennende og utfordrende tid vi nå går i møte. Mye skal avklares og det kommer sikkert til å bli tøffe tak. Mange hevder dette blir en prosess med mange motsetninger, ulike kultur som skal forenes og hvor identiteten vår blir satt på prøve. Det er sikkert riktig- mye av det.
Det er krevende å skape noe nytt, men vårt utgangspunkt må være at vi tar med oss det beste fra to velfungerende fylkeskommuner. At vi er likeverdige parter, rause, eier magemål og opptrer som folk. For det er nettopp det vi er; folk.
Folk som er valgt til å fylle en ombudsrollen. For meg er inngangen til denne rollen: hva er til beste for våre innbyggere- i Oppland og Hedmark, hva kan jeg bidra med for at vi skal oppleve økt verdiskaping, og at flere vil etablere seg og starte næringsvirksomhet i Oppland og Hedmark og hvordan kan jeg sørge for at våre ansatte får så gode arbeidsforhold som overhode mulig i en ny fylkeskommune.

Jeg tror det er lurt å heve blikket litt, ikke gå inn i en følelsesmessig karusell og ende opp i en diskusjon om hvilken kultur, identitet eller lynne som virkelig er den rette beskrivelsen av oss som har blitt født i dette området eller valgt å bosette oss her. Den diskusjonen er akkurat like lite konstruktiv som den evige debatten av hva som er rett side av Mjøsa.
For meg handler det om i all hovedsak at fylkeskommunen skal være tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere. Vårt arbeid handler om å fremme den samfunnsutviklingen vi ønsker i egne lokalsamfunn og regioner. For oss innebærer det å se egne og andres ansvarsområder i sammenheng og å utvikle perspektiv og tiltak.

Fylkesordfører, det er slik at de ulike områdene av fylkene våre har forskjellige forutsetninger og behov, ønsker og prioriteringer og det kreves at vi fører en politikk tilpasset det lokale og regionale terrenget.
Hovedsaken med regional utvikling er å skape merverdi. Som politisk organer skal vi utforme en fylkeskommunen med helhetlig politikk for ulike geografisk område, ulike arbeidsregioner og hvor bostettingsmønstrene er ulike.

Det skapes store verdier rundt omkring i Oppland. Det er stor aktivitet og kreativitet, det opprettes arbeidsplasser. Verdiskapningen er stor. Det samme gjelder i Hedmark. Det er viktig at offentlig sektor henge sammen, er syneslig og fungere like godt over hele fylket. Det må balanseres. Den private verdiskapningen er avhengig av en velfungerende offentlig sektor, og det krever en balansert plassering og utvikling av arbeidsplasser. Senterpartiet vil ha denne balanserte tilnærming, nettopp for å sikre tjenesteproduksjonen og utøvelsen av rollen som utviklingsaktør i alle deler av fylket, enten det er snakk om fjellregion, Hadeland, Mjøsområdet, Solør, Vinger eller Odalen.
Vår oppgave er blant annet å sørge for at alle våre elever får så gode og likeverdige utdanningsmuligheter, at vi har et velfungerende kollektivsystem, og et trygt og effektivt fylkesveinett, uavhengig av hvor vi bor.

Det er nå viktig å vise reell vilje til forhandlinger- og det gjør vi! For oss i Senterpartiet er viktig å forløse potensialet om å bli en mer attraktiv region å bo i, å jobbe i, og etablere næringsinteresser i. De viktige spørsmålene fremover kommer til å handle om hvordan frigjøre mer tid og ressurser til samfunnsutvikling, kampen om de beste huggua og kanskje det aller viktigste: hvordan skal vi oppnå befolkningsvekst- for vi ønsker å bli flere.

Jeg ønsker oss lykke til med forhandlingene, og ser frem til mye spennende arbeid!