Meny

Fylkestinget i Innlandet

Senterpartiets 16 representanter i Fylkestinget er fordelt slik på de forskjellige utvalgene:

Fylkesutvalget    

1.      Aud Hove

2.      Stein Tronsmoen

3.      Kjersti Bjørnstad

4.      Mari Gjestvang
 

Utvalg for samferdsel

1.      Stein Tronsmoen (leder)

2.      Turi Elise Kaus

3.      Haldor Ødegård


Trafikksikkerhetsutvalg:

Turi Elise Kaus (nestleder)


Utvalg for utdanning

1.      Mari Gjestvang (leder)

2.      Jesper Nohr

3.      Bergljot Oldre

4.      Per Martin Sandtrøen


Utvalg for kultur

1.      Pål Arne Oulie (nestleder)

2.      Margrethe Haarr

3.      Torleik Svelle
 
Utvalg for næring

1.      Olav Røssum (nestleder)

2.      Merethe Furuberg

3.      Lars Erik Hyllvang


Klagenemnd

Anders Gustav Bjørnsen


Kontrollutvalget

Gry Bente Eliassen Nyberg

 
Gruppeleder

Kjersti Bjørnstad